රංගන හේරත්ට තානාපති ධූරයක්

Photo.jpg

18 අප්‍රේල් 2017 විමසුම

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහ අලංකරණ සහ ගෘහ නිමැවුම් කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගන්නා ජැට් හෝල්ඩින්ග්ස් මෑතකදී තම සන්නාම තානාපති ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රංගන හේරත්ව පත් කරනා ලදී. අවුරුදු 39ක් වයසැති, තුන් ඉරියව්වෙන්ම කැපී පෙනෙන දඟ පන්දු යවන්නෙකු හා වමත් පිට දඟ පන්දුු යවන්නෙකු වන ඔහු මින් ඉදිරියට ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය සඳහා කැපවූ ජැට් හි නාමය ඉදිරියට ගෙනයෑමේ ප්‍රතිරූපය බවට පත් වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහ අලංකරණ සහ ගෘහ නිමැවුම් කර්මාන්තයේ විශිෂ්ටතමයා වූ ජැට් හෝල්ඩින්ග්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීමය හා ආධුනික යන සියලුම මට්ටම්හි ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා තම අනුග්‍රාහකත්වය දක්වමින් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන ආයතනයක් වන අතර ඒ තුළින් තම නාමය ජාත්‍යන්තර තලයේ ද ප්‍රසිද්ධ නාමයක් බවට පත් කර ගෙන ඇත.

scroll to top