යූනියන් බැංකුවේ ජාතික දිගු කාලීන ණය ශ්‍රේණිය ඉහළට

නොවැ 25, 2014 (විමසුම) – ෆිච් රේටින්ග්ස් ශ‍්‍රී ලංකාවේ පිහිටි යූනියන් බැංකුවේ (UB) ජාතික දිගු කාලීන ණය ශ්‍රේණිය BB(lka) සිට BB+(lka) දක්වා ඉහළ දමන ලදි. ඉදිරි දැක්ම ස්ථාවරයි.
ෆිච් රේටින්ග්ස් නිකුත් කළ නිවේදනය පහත දැක්වේ.

ප‍්‍රධාන ණය ශ්‍රේණි ධාවකයින් – ජාතික ණය ශ්‍රේණිය

UB හී ණය ශ්‍රේණිය ඉහළ නැංවීම තුළින් එහි ප‍්‍රාග්ධනීකරණයේ සීඝ‍්‍ර වර්ධනය සහ බැංකුවේ ණය ප‍්‍රතිරූපයේ සිදුවෙමින් පවත්නා ව්‍යුහාත්මක සංවර්ධනයන් පිළිඹිඹු වේ.

2014 අගෝස්තු මස ටෙක්සස් පැසිපික් සමූහයේ (TPG) ආශ‍්‍රීත සමාගමක් වූ කල්චර් ෆිනෑන්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම විසින් ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 11.4 (ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 87* කොටස් පුද්ගලිකව මිලදී ගැනීමෙන් පසු 2013 වසර අවසානයේ දී 14% ක් වූ UB හී ෆිච් ප‍්‍රධාන ප‍්‍රාග්ධන අනුපාතය 2014 තෙවන කාර්තුව අවසානයේ දී 46% දක්වා ඉහළ යන ලදි.

මෙම කොටස් මිලදී ගැනීම සමඟ ශ‍්‍රී ලාංකීය බැංකුවක 68% හිමිකාරිත්වයක් ලබා ගැනීමට TPG සමත් වූ අතර කොටස් බලපත‍්‍ර නිකුත් කරමින් වසර හයක් තුළ TPG තවත් රුපියල් බිලියන 3.4 ක් ආයෝජනය කළහොත් මෙම හිමිකාරත්වය තවත් වැඩි වනු ඇත. UB හී TPG හිමිකාරත්වය වසර 15ක් තුළ දී 75% දක්වා වර්ධනය කිරීමට මෙන්ම 15% දක්වා අඩු කිරීමට ශ‍්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් TPG වෙත අවසර ලබා දී ඇත.

යූනියන් බැංකුව, බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සිටින TPG නියෝජිතයන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ බැංකුවේ ක‍්‍රියාකාරිත්වය වර්ධනය කිරීමෙහිලා අවධානය යොමු කළ හැකි නව කළමනාකරණ කණ්ඩායමක් පත් කිරීමේ ක‍්‍රියාවලියක නිරතව සිටී. බැංකුව විසින් එහි සංශෝධිත උපායමාර්ගය ක‍්‍රියාත්මක කරන ආකාරය සහ එහි කළමනාකරණය ෆිච් ආයතනය විසින් අධීක්ෂණය කරනු ඇත.

බැංකුවේ අවදානම් කළමනාකරණ ක‍්‍රියාවලිය සහ පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම් සහ මුලින් බැංකුවේ අවධානය යොමු වී තිබූ SMEs අංශයෙන් එහාට සිය ගනුදෙනුකරුවන් සමුදාය වර්ධනය කිරීමෙහිලා වූ බැංකුවේ සැලසුම් බැංකුවට වඩාත් හොඳ වත්කම් ගුණත්වයක් ලබා ගැනීමට සහාය වනු ඇතැයි ෆිච් ආයතනය විශ්වාස කරයි. මෙහි ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස බැංකුවේ අපේක්ෂිත ව්‍යාප්තිය පසෙකලා UB හී ප‍්‍රාග්ධනීකරණය අඩුවනු ඇතැයි ෆිච් ආයතනය අපේක්ෂා කරන නමුත් පෙරට වඩා ශක්තිමත් ප‍්‍රාග්ධනීකරණයක් මධ්‍යම කාලයේ දී පවත්වාගෙන යනු ඇතැයි ෆිච් ආයතනය විශ්වාස කරයි.

බැංකු ක්ෂේත‍්‍රයේ පවත්නා මට්ටමට වඩා UB හී වත්කම් ගුණත්වය දුර්වලව පවතින අතර 2013 වර්ෂයේ සහ 2014 සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා වූ මාස නවය තුළ තවදුරටත් හීන විය. 2012 වර්ෂය අවසානයේ දී 5.4% ක්ව පැවති බැංකුව විසින් වාර්තා කළ දළ අක‍්‍රීය ණය අනුපාතය (UB ෆිනෑන්ස් සමාගම හැර) 2013 වසර සහ 2014 තෙවන කාර්තුව අවසානයේ දී පිළිවෙලින් 8.2% සහ 11.6% දක්වා ඉහළ යන ලදි. අක‍්‍රීය ණය අනුපාතය ඉහළ යාම සඳහා රන් මිල පහළ යාම සමඟ බැංකු ක්ෂේත‍්‍රය පුරා දක්නට ලැබුනු උකස් අක‍්‍රීය ණය ඉහළ යාම දායක විය. මීට අමතරව බැංකුවේ උපසමාගමක් වන UB ෆිනෑන්ස් සමාගමේ අක‍්‍රීය ණය සැලකිය යුතු මට්ටමක පවතින අතර 2014 තෙවන කාර්තුව සහ 2013 වසර අවසානයේ දී සමූහයේ මුළු අක‍්‍රීය ණය ප‍්‍රමාණයෙන් පිළිවෙලින් 22% සහ 34% විය.

බැංකුවේ ප‍්‍රධාන ගනුදෙනු සඳහා සහාය දැක්වීමෙහිලා 2014 දෙවෙන කාර්තුවේ දී පද්ධති ක‍්‍රියාත්මක කරමින් එහි මෙහෙයුම් දුර්වලතා මඟහරවා ගැනීමට UB ක‍්‍රියා කරන ලදි. වඩාත් සංකීර්ණ පද්ධති දියත් කිරීම හරහා බැංකුවේ අවදානම් කළමනාකරණ හැකියාවන් ද වර්ධනය කරන ලදි.

ණය ශ්‍රේණි සංවේදිතාවයන් – ජාතික ණය ශ්‍රේණී

UB සිය වත්කම් ගුණත්වය මූලිකව වැඩිදියුණු කිරීම, එහි අවදානම් අභිරුචිය පාලනය කිරීම සහ අධිකාරය ශක්තිමත් කිරීම ළගා කර ගැනීම මත එහි ණය ශ්‍රේණි ඉහළ දැමීම රදා පවතී.

ප‍්‍රාග්ධන හීනවීමේ අවදානම වර්ධනය කරන සීඝ‍්‍ර වර්ධනය හෝ වත්කම් ගුණත්වය තවදුරටත් හීනවීම හී ණය ශ්‍රේණි පහළ දැමීමට හේතු වේ. 1995 වර්ෂයේ ස්ථාපිත යූනියන් බැංකුව 2013 වසර අවසානයේ දී ශ‍්‍රී ලාංකීය බැංකු ක්ෂේත‍්‍රයේ වත්කම්වලින් 1%කට හිමිකම් කියන කුඩා බලයලත් වාණිජ බැංකුවකි. 2014 තෙවන කාර්තුව අවසානයේ දී බැංකුව සතුව ශාඛා 61 කින් යුත් ශාඛාජාලයක් පවති.

scroll to top