යුරෝපා සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක්

Europe-union.jpg

යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිත පිරිසක් සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගියදා එම අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විය.

යුරෝපීය සංගමයේ නියෝජිත පිරිස සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ විය.

යුරෝපීය සංගමයේ ආධාර යටතේ දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ කෙරෙමින් පවතින සංවර්ධන වැඩසටහන් පිලිබඳ යුරෝපීය සංගමය මෙහිදී පැහැදිලි කල අතර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කල ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය මත පදනම්ව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා විසින් පැහැදිලි කළේය.

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත යුරෝපා සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම අතර සහයෝගීතා සමුළුවේදී කෘෂිකාර්මික අංශයේ හඳුනාගත් නවීකරණයන්, උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සහ සෙසු පළාත්වල යටිතල පහසුකම් මෙන්ම නැවත පදිංචි ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා වැඩි ආධාර ලබාදීම ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට වැදගත් කරණා රැසක් පිළිබඳව පුළුල්ව සාකච්ඡා කිරීමට මෙහිදී තීරණය විය.

මෙම අවස්ථාවට යුරෝපා සංගමය නියෝජනය කරමින් තානාපති david daly මහතා, සහයෝගීතා කමිටුවේ ප්‍රධානී libuse soukupova මහතා ඇතුළු නිලධරීන් පිරිසක්ද ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඇතුළු අමාත්‍යාංශය කිහිපයක සහ රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් නියෝජනය කරමින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක්ද සහභාගී විය.

scroll to top