යුකියෝ හටොයමා මැතිතුමන් හා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අතර හමුවක්

Mahinda.jpg

ජපානයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය වරයෙක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ ජනතා නායකයෙක් වූ යුකියෝ හටොයමා මැතිතුමන් හා පස්වන ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අතර හමුවක් ටෝකියෝ වෙස්ටින් හෝටලයේදී පැවැත්විණි.

ලංකාවේ හා ජපානයේ පවතින දේශපාලන වාතාවරණය හා ලෝක දේශපාලන භාවිතය පිලිබදව මෙහිදී සාකච්චා කෙරිණි.

මේ අවස්ථාව සදහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලොහාන් රත්වත්ත.රොෂාන් රණසිංහ මන්ත්‍රී තුමන් හා උදිත ලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමන් එක්ව සිටියහ.

scroll to top