යුඑස්එස් කොම්ස්ටෝක් (USS Comstock) ශ්‍රි ලංකාවේ මානුෂිය ආධාර පුහුණු වැඩසටහනකට සහභාගී වෙයි

US-Navy-01.jpg

ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාව හා මැරීන් බලඇණි සමග සතියක් පුරා පැවති හුවමාරු වැඩසටහන්වලින් පසුව යූඑස්එස් කොම්ස්ටෝක් (USS Comstock) නෞකාව අද දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියේය. මෙම අභ්‍යාසවල අවධානය යොමු කරන ලද්කද් මානුෂීය ආධාර, ව්‍යසන සහන කටයුතු හා ඒවා සම්බන්ධීකරණය පිලිබදවයි. මෙම පසුගිය මාස 12 තුළ එක්සත් ජනපද නාවිකයන් හා මැරීන් භටයන් හා ශ්‍රි ලාංකික භටයන් අතර පැවති තුන්වෙනි හමුදාවෙන් හමුදාවට හුවමාරු වැඩසටහනයි.

මේ සම්බන්ධකයන් අදහස් පළ කළ යූඑස්එස් කොම්ස්ටෝක් නෞකාවේ අණදෙන නිලධාරී බ්‍රැඩ්ලිලි කොලේට් කියා සිටියේ “අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ අතීත සාර්ථකත්වයන් මත ගොඩ නගමින් කලාපීය ආරක්ෂාව හා මානුෂිය ආධාර සම්බන්ධයෙන් හොද නාවික භාවිතයන් හුවමාරු කර ගැනීමත්. මෙවැනි ද්වි පාර්ශවික කටයුතුවලට දීප්තිමත් අනාගතයක් සහතික කිරීමත් “ බවයි.

ශ්‍රි ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති අතුල් කේශාප් පෙන්වා දුන්නේ “අපේ වර්ධනය වන හමුදාවෙන් හමුදාවට සහයෝගය පිළිබිඹු කරන්නේ ප්‍රතිසන්ධානය හා යුක්තිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රි ලංකාව පෙන්වා ඇති ප්‍රගතියයි. ශ්‍රි ලාංකික ජනතාව හා ජාතියන්තර ප්‍රජාවට දී ඇති පොරොන්දු ඉටු කිරීමෙන් ශ්‍රි ලංකාව දිගටම ප්‍රගතියක් පෙන්වන විට අපේ හමුදා අතර වැඩිදුර සහයෝගිතාවේ පදනම එය වනු ඇතී“ බවයි.

මෙම හුවමාරු අභයාසය සඳහා දළ වශයෙන් එක්සත් ජනපද නාවිකයන් හා මැරීන් භටයන් 325ක් පමණ ලංකා නාවික හා මැරීන් භටයන් 175 දෙනෙක් සමග එක් වූහ. ජීවිත බේරාගැනීමේ ක්‍රම, ආරක්ෂක කණ්ඩායම් මෙහෙයුම්, මානුෂීය ආධාර හා ව්‍යසන සහන පුහුණුව හා දිය ගොඩ වාහන පුහුණුව ඇතුළු නවතම උපකරණ හා උපක්‍රම, මෙම නෞකාවේදී එක්සත් ජනපද මැරීන් භටයන් ශ්‍රි ලාංක ක මැරීන් බලඇණි වලට හදුන්ව දුන්නේය.

මෙම සංචාරය තුළ යූඑස්එස් කොම්ස්ටෝක් නාවිකයන් හා මැරීන් භටයන් මෙන්ම 11වැනි මැරීන් විශේෂ ඒකකයේ (MEU) භටයන්ට ශ්‍රි ලංකාවේ අගනා සංස්කෘතික ස්ථාන දැක බලා ගැනීමටද හැකි විය. මෙයට අමතරව හමුදා භටයන් එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ සාමාජිකයන් සමග එක්ව රත්මලානේ අඳ හා බිහිරි පාසලට ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබා දුන් අතර ළමයින්කේ නිදන ශාලා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පරිත්‍යාගයක්ද කළෝය.

“මෙම පාසලේ ශ්‍රවෘණ ආබාධ සහිත ළමයින්ට උපකාර කරමින් දින කිහිපයක් ගත කළ සියු නාවික හා මැරීන් භටයන්ට අපි කෘතඥ වෙමුයි“ තානාපති කේශාප් ප්‍රකාශ කළේය.

මැකින් දුපතේ දියගොඩ සූදානම් කණ්ඩායමට පවර ඇති යුඑස්එස් කොම්ස්ටෝක් නෞකාව, 11වැනි මැරීන් විකේෂ ඒකකයේ භටයන් සමග එක්සත් ජනපද 7වැනි හා 5වැනි සේනාංක වල වගකීම යටතේ ඇති ප්‍රදේශවල සේවා කටයුතුවල නිරත වීමට නියමිතය.

scroll to top