මෙක්සිකෝ තානාපති මෙල්බා ප්‍රියා මහත්මිය කථානායකතුමා හමුවෙයි

Melba-Pria.jpg

ශ්‍රී ලංකා‍වේ මෙක්සිකෝ තානාපති මෙල්බා ප්‍රියා (Mrs.Melba Pria ) මහත්මිය අද (2017-06-07 ) දින පෙරවරුවේ කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා හමුවිය. දෙරටෙහි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා වර්ධනය කිරීම පිළිබඳව මෙම හමුවේදී සාකච්ජාවට භාජනය විය.

scroll to top