මීතොටමුල්ල කසල කන්ද පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණි ජපන් තාක්ෂණික විශේෂඥ පිරිස

PM3.jpg

මීතොටමුල්ල කසල කන්ද පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණි ජපන් තාක්ෂණික විශේෂඥ පිරිස  අද (24) දින අරලියගහ මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවූ අවස්ථාව.

 

scroll to top