මැදවච්චිය, බර්ටි ප්‍රේමලාල් දිසානායක, නව ආර්ථීක මධ්‍යස්ථානය ජනාධිපති අතින් ජනතා අයිතියට

Berty.jpg

මැදවච්චිය, බර්ටි ප්‍රේමලාල් දිසානායක, නව ආර්ථීක මධ්‍යස්ථානය ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ අතින් අද (04) පෙරවරුවේ ජනතා අයිතියට පැවරිණි.

අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක, උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර පී.බී. දිසානායක, ප්‍රධාන අමාත්‍ය පේෂල ජයරත්න යන මහත්වරුන් ඇතුළු පළාතේ මහජන නියෝජිතයින් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

scroll to top