මැදපෙරදිගට යන කතුන්ගේ පුහුණුව සියයට සියයකින් වැඩිකරයි

foreign-employment.jpg

මෙතෙක් දින 21 ක් වූ මැදපෙරදිග ගෘහ පාලිකාවන් සඳහා ලබාදෙන පෙර විගමණික පුහුණුව දින 21 සිට දින 40 දක්වා ඉහළ දැමූ බව ශ‍්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය විසින්, ගෘහ පාලිකා පුහුණුවේ ගුණාත්මක හා ප‍්‍රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳව කරුණු සලකා බලා මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඒ අනුව ප‍්‍රථමවරට මැදපෙරදිග ගෘහ පාලිකා හෙවත් ගෘහ සේවිකාවන් ලෙස විදේශ ගතවන කාන්තාවන් මෙම දින 40 පුහුණුව අනිවාර්යෙන්ම ලබාගත යුතුය. එසේම, ජාතික වෘත්තීය නිපුණතා සහතිකයද (NVQ අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය බව කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

මැදපෙරදිග රැකියා සඳහා විදේශ ගතවන කාන්තාවන් පිලිබඳව කාර්යාංශයට දීර්ඝකාලීනව අවබෝධයක් තිබෙන අතර, මැදපෙරදිග රටවල් අපේක්‍ෂා කරන ගෘහ පාලිකාවන් සතුවිය යුතු පුහුණුව ඇතුළු දක්‍ෂතා පිළිබඳව අත්දැකීම් රැසක් තිබේ.

එසේම මැදපෙරදිග රටවල් රැුකියා සඳහා අපේක්‍ෂිත ගුණාත්මක හා ප‍්‍රමාණාත්මකභාවයන් මෙරට ගෘහසේවිකාවන් සතු, මැදපෙරදිග රටවල් බලාපොරොත්තුවන අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීමට ඇති හැකියාව අතර, පළල් පරතරයන් හඳුනාගෙන තිබේ.

ඒ අනුව එම පරතරය අවම කිරීම සඳහා, පුහුණුව විධිමත් කිරීමේ කි‍්‍රයාදාමයේ එක් පියවරක් ලෙස පෙර විගමණික පාඨමාලාවේ පුහුණු දින ගණන මෙලෙස ඉහළ නංවා ඇත.

මීට පෙර ලබාදුන් දින 21 පුහුණුව තුළද අපේක්‍ෂිත ඉලක්ක කරා ළ`ගාවීම සිදුවුවද, එය තවදුරටත් උපරිමය දක්වා ලබාගැනීමට අවශ්‍ය වී තිබේ.

එය මැදපෙරදිග කලාපයේ ශ‍්‍රමිකයින් ලබාගන්නා රටවල අපේක්‍ෂාවයි. දින 21 තුළදී වෘත්තීය නිපුනතාවය, කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම, සන්නිවේදන හැකියාව, සේවා ස්ථානයේදී ඇතිවන අභියෝගවලට මුහුණ දීම, මූල්‍ය කළමණාකරණය ඇතුළු විෂයන් රැුසක් කෙරෙහි පුහුණුව ලබාදේ.

දින 40 තුළදී මෙය තවදුරටත් ගුණාත්මකව හා ප‍්‍රමාණාත්මකව වැඩිදියුණු කර තිබේ. ඒ අනුව, ගුණාත්මකව පුහුණු දින ගණන වැඩි කර ඇති අතර, ප‍්‍රමාණාත්මකව පුහුණු ක්ෂේත‍්‍රයන් වර්ධනය කර ඇත.

පුහුණුව අවසානයේදී ජාතික වෘත්තීය නිපුණතා හෙවත් භඪූ සහතිකය සමත් විය යුතු අතර, විදේශ ගතවීමේදී, එම සහතිකයද අනිවාර්ය වේ.

scroll to top