මැතිවරණ සමය තුළ රාජ්‍ය සේවකයින් බඳවා ගැනීමක්

PAFFREL.jpg

දෙසැ 02, 2014 (විමසුම) – ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරි දින වලදී මැතිවරණ නීති රීති වලට පටහැනිව ක්‍රීඩා නිළධාරීන් බඳවා ගැනීමක් සිදු කිරීමට නියමිත බව පැෆ්රල් සංවිධානය පවසයි.

පැෆ්රල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේ ඉදිරි 4 සහ 5 යන දින වලදී අදාල බඳවා ගැනීම් සිදු වන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි.

මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු රාජ්‍ය නිළධාරීන් පත් කිරීම, මාරු කිරීම, හෝ උසස් කිරීම නොකළ යුතු බැවන් ඒ සඳහා විධිමත් ක්‍රියා මාර්ගයක් ගන්නා ලෙස පැෆ්රල් සංවිධානය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් ද කර ඇත.

  • Kamal

    දේශපාලන වාසි ලබාගැනීම සදහා කරපු දෙයක්

  • Lal

    දේශපාලන වාසි ලබාගැනීම සදහා කරපු දෙයක්

scroll to top