මායා අබේවික්‍රම මහත්මියගෙන් පෙරදිග සංගීත ක්ෂේත්‍රය අලලා ග්‍රන්ථ දෙකක්

Speaker-Karu_J.jpg

1987 පාර්ලිමේන්තු බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් මියගිය හිටපු දිසා ඇමති කීර්ති අබේවික්‍රම මහතාගේ බිරිද වූ ප්‍රවීණ ලේඛිකාවක සහ කථිකාචාර්යවරියක ද වන මායා අබේවික්‍රම මහත්මිය විසින් පෙරදිග සංගීත ක්ෂේත්‍රය අලලා සම්පාදිත ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථ දෙකක් කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා වෙත පිරිනැමීම 2017 මාර්තු 23 දින බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී සිදු වූයේ එම ග්‍රන්ථද්වයය දොරට වැඩිම වෙනුවෙන් පැවැති විශේෂ උත්සවයේ දීය.

scroll to top