මාදුළුවාවේ සෝභිත නාහිමි වෙනුවෙන් දෙවර්ෂ පූර්ණ පිං පැමිණවීම

Karu-3-1.jpg

මාදුළුවාවේ සෝභිත නාහිමි වෙනුවෙන් දෙවර්ෂ පූර්ණ පිං පැමිණවීම උදෙසා ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයන් විසින් පිරිනමන ලද සංඝගත දක්ෂිණාව සදහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද සහභාගි විය.

සාධාරණ සමාජයක් සදහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාකාරීන් සහ මාදුළුවාවේ සෝභිත නාහිමි ගුණානුස්මරණ පදනමේ සාමාජිකයන් ද මේ සදහා එක්ව සිටියහ.

scroll to top