මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු පණිවුඩය

සිංහල අලූත් අවුරුද්ද හෙළයේ මහා ජාතික උළෙලයි. සාමය, සමගිය, සෞභාග්‍යය සහිතව ජාතියේ ඒකාග‍්‍රතාවය ප‍්‍රකාශ කරන්නේ සිංහල අලූත් අවුරුද්ද මගිනි.

ශී‍්‍ර ලංකාද්වීපයේ ඒකාග‍්‍රතාවය බිද දැමීම සඳහා තිස් වසරක් පැවති කුරිරු ත‍්‍රස්තවාදය සහමුලින්ම උදුරා දමා සාමයද සජීවනයද සිතේ සැනසීමද ජනතාවට අවංකවම ප‍්‍රාර්ථනා කළ හැකි වාතාවරණයක් එදා අපි උදා කර දුන්නෙමු. එසේම දේශීය ගොවියා නගා සිටවමින්ද දේශීය කර්මාන්ත සහ රටේ සම්පත් ගොඩනංවමින්ද සශි‍්‍රකත්වය සෞභාග්‍යය ප‍්‍රාර්ථනා කළ හැකි වාතාවරණයක් මේ රටේ බිහි කළෙමු. එසේම රාජ්‍ය නායකයාද සිංහල අලූත් අවුරුදු චාරිත‍්‍ර සිදුකර ඒ බව ජනතාවට සන්නිවේදනය කළේ පවුලේ බැඳීමද අසල්වාසීන් අතර බැඳීමද තුළින් රටේ ජාතියේ ඒකාග‍්‍රතාවය තහවුරු කිරීමේ ආදර්ශය ලබා දීමටය.

ඒ සියළු ආදර්ශයන් දැන් අතීතයට අයත් ඒවා බවට පත්කොට තිබුණද හෙළයේ අසිරිමත්   බක්මහ මංගල්‍යය ජාතියේ උරුමය බව සමස්ත රට වැසියන්ට මතක්කර දෙමු. එබැවින් සියළු රට වැසියන් සිංහල අලූත් අවුරුදු චාරිත‍්‍ර ඉටුකර ජාතියේ බැඳීම තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව සිහපත් කරමු.

මේ නව වසර සියළු ශී‍්‍ර ලාංකිකයින් සාමය සතුට සෞභාග්‍යය ප‍්‍රාර්ථනා කරන නව වසරක් වේවා පතමි.

scroll to top