මහින්දට පුළුවං (AUDIO)

නොවැ 12, 2014 (විමසුම) – ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට තවත් වාරයක් සඳහා ඉදිරිපත් වීමට හැකි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඒකමතිකව තීරණය කර ඇතැයි සභානායක, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (11දා) ප්‍රකාශ කළේය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 31(3අ) ව්‍යවස්ථාව යටතේ පැවැරී ඇති බලය ක්‍රියාත්මක කරමින් තවත් වාරයක් සඳහා තෝරා පත්වීමට වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට කිසිදු නීතිමය බාධකයක් නොමැති බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ජනාධිපතිවරයාට දැනුම්දෙන ලද තීරණය උපුටා දක්වමින් ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

scroll to top