මහින්දගේ සුඛෝපභෝගී ගුවන්යානා කුටිය

Mahinda-rajapaksa-2.jpg

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා SriLankan Airlines සමාගමේ නව ගුවන්යානා සමඟ සුඛෝපභෝගී නානකමර, වැසිකිලි, ඇදන් සහිත කුටියක් නිර්මාණය කළ හැකි විශේෂ පරිවර්තන කට්ටලයක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන හතරක වියදමින් ඇණවුම් කර තිබූ බවට ඊයේ එ.ජ.ප පක්ෂ මූලස්ථානයේ පවත්වනු ලැබූ මාධ්ය හමුවේදී රංජන් රාමනායක නියෝජ්ය ඇමතිවරයා සඳහන් කර තිබුණි.

ඊට හිටපු ජනපති විසින් අද මාධ්ය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

2016.02.26-M-R-Sinhala

 

scroll to top