මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය “Business Plan” තරගයේ ශූරතාව දිනාගනී

CA-Sri-Lanka-Business-Plan.jpg

මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය, රටේ අනෙකුත් ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් හයක් පරාජයට පත්කරමින් ඉකුත් අඟහරුවාදා (28) 2017 ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ “Business Plan” තරගයේ ශූරතාව හිමිකර ගත්තේය. එම කණ්ඩායම ක්වීන්ස්ලන්ත විශ්ව විද්‍යාලය බ්‍රිස්බේන් විසින් සංවිධානය කරන BlueShift ජාත්‍යන්තර “Business Case” තරඟයේ දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට මැයි මාසයේදී ඕස්ට්රේලියාවට පියාසර කරනු ඇත.

scroll to top