මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත මණ්ඩාවල මහතා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස වැඩ භාරගනියි

Prashantha-Bandula.jpg

ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තූවේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත බන්දුල මණ්ඩාවල මහතා පසුගියදා (06) වැඩ භාරගත්තේය. ඔහු කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදිසිසුවෙකු වන අතර මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය ,එංගලන්තයේ යෝර්ක් විශ්වවිද්‍යාලය, නොර්වේ ටොන්හයිඩ් විශ්වවිද්‍යාලය වැනි දෙස් විදේස් විශ්වවිද්‍යාලයන්හි වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරා තිබේ.

1981 දී පමණ පුරාවිද්‍යා ක්ෂේත්‍රයට අදාළව සේවයට එක් වූ ඒ මහතා පුරාවිද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ අංශ කිහිපයක තනතුරු රැසක් හෙඹවු නිළධාරියෙකි. මහාචාර්ය පී.බී.මණ්ඩාවල මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා‍ අධ්‍යන අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස ද කටයුතු කර ඇත.

scroll to top