මරදාන Knowledge Park ව්‍යාපෘතියට අක්කර 25ක්

මුල් අදියරේ ආයෝජනය ඩොලර් මිලියන 07 යි

කොළඹ මරදාන ප්‍රදේශය ආසන්නයේ ඇති “ට්‍රිපෝලි මාර්කට්“ නැමති පරණ ගොඩනැගිලි පිහිටි භූමියේ ඩොලර් මිලියන 07 ක පමණ ආයෝජනයකින් දැනුම පදනම් කරගත් කර්මාන්ත සිදුකිරීමට ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සූදානම් වේ.

මේ පිළිබඳව “විමසුම“ ට අදහස් දැක්වූ තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තය පාර්ශවයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වී සිටින Zone 24×7 සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී, ආචාර්ය සංකල්ප ගම්වරිගේ මහතා මෙසේ පැවසීය.

“දැනුම පදනම් කරගත් කර්මාන්ත සිදු කිරීමට මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන මෙය “නොලේජ් පාර්ක්“ එකක් විදිහටයි සලකන්න පුළුවන්. මෙම ඉදිකිරීම් කිරීමට තෝරාගෙන තිබෙන්නේ මරදානට ආසන්නයේ තිබෙන අක්කර 25 කින් සමන්විත ට්‍රිපෝලි මාර්කට් නැමති පරණ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය පිහිටි ස්ථානයයි. මුල් අදියර යටතේ අක්කරයක පමණ ප්‍රදේශයක වර්ග අඩි 1,25,000 ක පමණ කාර්යාල පහසුකම් ඉදිකෙරෙනවා.“

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ලබන ජුනි මාසයේදී පමණ ආරම්භ කර දෙසැම්බර් මාසයේදී පමණ අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර මේ සඳහා වැයවන ඩොලර් මිලියන 07 ක පමණ මුදල ආයෝජනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන්නේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියයි.

මෙහිදී, මෙම මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යාල පහසුකම් සහන මිලකට බදුදීම මගින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අදාළ මුදල් නැවත අයකර ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඉදිකිරීම් නාවික හමුදාවට

මරදානේ ඉදිවන මෙම “නොලේජ් පාර්ක්“ හි ඉදිකිරීම් වලින් සියයට හැටක් පමණම සිදු කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසිනි.

කර්මාන්ත

අප සමග අදහස් දක්වමින් ආචාර්ය සංකල්ප ගම්වරිගේ මහතා පැවසුවේ මෙම ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය තුළ විලාසිතා නිර්මාණ, තොරතුරු තාක්ෂණ, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලී බැහැර කිරීම, ඖෂධ නිෂ්පාදනය වැනි දැනුම පදනම් කරගත් කර්මාන්ත රැසක් සඳහා ඉඩ පහසුකම් සැපයීම සඳහා සැලසුම් කර තිබෙන බවයි.

සමාගම් කිහිපයක් එක්වී මෙම දැනුම පදනම් කරගත් ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම සඳහා තමන් සමග සාකච්ඡා සිදුකළ බව ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාද කොළඹදී අදහස් දක්වමින් පැවසීය.

ලාභ ලැබීමේ චේතනාවෙන් තොරව ව්‍යාපෘතිය සිදුකිරීම සඳහා එක්ව සිටින සමාගම් සන්ධානය “ට්‍රේස්“ යන නමින් හඳුන්වන බව ආචාර්ය සංකල්ප ගම්වරිගේ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක්

2016 වනවිට, ශ්‍රී ලංකාව තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තයෙන් ඩොලර් බිලියනයක අපනයන ආදායමක් ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක් කරා ගමන් කිරීමේ සැලසුම් සකස් කර තිබේ.

මේ වනවිට, මෙරට IT/BPO කර්මාන්තයේ 35,000 ක පමණ පිරිසක් සේවය කරන අතර ඩොලර් බිලියනයේ අපනයන ඉලක්කය ජය ගැනීම සඳහා එම අංශයේ සේවක පිරිස 80,000 ක් දක්වා ඉහළ දැමිය යුතුව තිබේ.

scroll to top