බෝතලේගම ධර්මායතන විහාරස්ථානයේ බෝධීන් වහන්සේ වටා අභිනවයෙන් ඉදිකල රන් වැට නිරාවරණය කිරීම

Karu-3.jpg

​බෝතලේගම ධර්මායතන විහාරස්ථානයේ බෝධීන් වහන්සේ වටා අභිනවයෙන් ඉදිකල රන් වැට නිරාවරණය කිරීම කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.මේ හා සමගාමීව මෙම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ඉදිකිරීමට යෝජිත දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා මුල් ගල් තැබීමද කතානායක කරු ජයසුරිය මහතාගේ සුරතින් සිදුවිය.(2017.08.20)

scroll to top