බොදු බල සේනාව ජනාධිපතිවරණ සටනට

නොවැ 11, 2014 (විමසුම) – “සිංහලයන්ට” ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිබිය යුතු උත්තරීතරභාවය දේශපාලන පක්ෂ විසින් නොපිළිගන්නේ නම් ස්වාධීනව එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බව බොදු බල සේනාව අද පැවසීය.

ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමට නියමිත අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂ හා ජනාධිපති අපේක්ෂකයින්, පසුගියදා මහා බොදු සමුළුවේ දී සම්මත කරගත් වැඩපිළිවෙල ඇතුලත් සිය කොන්දේසි වලට එකඟ වන්නේ නම් එවැනි අපේක්ෂකයකුට සහාය දැක්වීමට හෝ එකඟ නොවන්නේ ජනාධිපතිවරණ සටනට පිවිසීමට ඉඩකඩක් ඇති බව බොදු බල සේනාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් එහි දී ඉදිරිපත් කෙරෙන අපේක්ෂකයා පිළිබඳව තවමත් අනාවරණය කොට නොමැති අතර ඔහු රාජපක්ෂ පාර්ශවයේ අයකු බවට මේ දිනවල වාර්තා පළ වෙමින් තිබේ.

scroll to top