“බුන්ඩෙස්ටැග් “ හි සභාපති ආචාර්ය නෝර්බට් ලැමර්ට් මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් කථානායකතුමා ජර්මනියට

Germany-Visit.jpg

ජර්මානු පාර්ලිමේන්තුව හෙවත් “බුන්ඩෙස්ටැග් “ හි සභාපති ආචාර්ය නෝර්බට් ලැමර්ට් මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන්, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් යුත් පාර්ලිමේන්තු නියෝජිත මණ්ඩලයක් 2017 ජූනි මස 25 වැනි දින ජර්මනියට බලා ගියහ. ජර්මානු දූත මෙහෙවරට එක් වූ ශ්‍රී ලකා නියෝජිත මණ්ඩලයට විපක්ෂ නායක ගරු ආර්.සම්බන්ධන් මහතා, විශේෂ ව්‍යාපෘති ඇමති ගරු ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා, නගර සැලසුම් සහ ජල සම්පාදන ඇමති ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, අධ්‍යාපන ඇමති ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගරු අනුර දිසානායක මහතා, පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් බී.ඩී දසනායක මහතා ,පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන සන්ධාන නිලධාරි උපාලි කුමාරසිංහ මහතා ඇතුලත් විය.

ජූනි මස 25 සිට 30 වැනි දින දක්වා පැවැති මෙම සංචාරයේ දී ජර්මනියේ දේශපාලන නායකයින් කිහිප දෙනෙක් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරින් ද මුණ ගැසී සාකච්ඡා පැවැත්වුණි.

ජර්මන් “බුන්ඩෙස්ටැග්“ හි සභාපති, ආචාර්ය නෝර්බට් ලැමර්ට් මැතිතුමා විසින් නියෝජිත මණ්ඩලය පිළිගෙන පළමු දිනයේ දී දෙරට සභ පාර්ලිමේන්තු දෙක අතර, ද්විපාර්ශවීය සබඳතා තර කර ගැනීමේ සාකච්ඡා පැවැත්විණි.

මෙම සාකච්ඡාවේදී මෙම කලාපයේ පැරණිතම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හදුන්වා දුන් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා රාජ්‍ය පාලනයට සුදුසු හොදම ක්‍රමය කවරේදැයි හදුනා ගැනීමට සිය අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමට කැමැති බව ද පැවසීය. එතුමා තවදුරටත් පැවසූවේ, ජර්මන් දේශපාලන ක්‍රමය සහ කලාප වෙත බොහෝ බලතල බෙදාදීම, ශ්‍රී ලංකාවේ සියළු ප්‍රජාවන්ට තෘප්තිමත් විය හැකි පාලන ක්‍රමයක් ඇති කර ගැනීමට මනා උදාහරණයක් විය හැකි බවයි.

ශ්‍රී ලාංකික තරුණයින්ගේ කුසලතා වර්ධනය සඳහා ජර්මන් රජය විසින් තාක්ෂණ පුහුණු ආයතන සැපයීම තුළින් සපයන සහාය රටේ අනෙකුත් පළාත් වෙත ද ව්‍යාප්ත කළ යුතු බව ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ස්තූතිපූර්වකව පැවසීය.

විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මැතිතුමා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන පවසමින් සඳහන් කර සිටියේ එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවක් තුල නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය යැයි අවධාරණය කරමිනි.

“ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් ආඩම්බරයෙන් තමන් හඳුන්වා ගැනීමට සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුටම එක සේ හැඟී යා යුතුයි“ යනුවෙන් එතුමා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ ලබා ඇති දියුණුව පිළිබඳව ජර්මන් පාර්ශවයට කරුණු පැහැදිලි කළ ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මැතිතුමා, ආසියාවේ ප්‍රධාන ආර්ථික කේන්ද්‍රයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කිරීමට ආණ්ඩුව දරණ උත්සාහය සාර්ථක කර ගැනීමට ජර්මනියේ සහාය පැතීය.

අනෙකුත් දේශපාලන නායකයින් ද තම අදහස් හුවමාරු කර ගත් අතර, ආරාධනය ගැන ජර්මන් රජයට ස්තූතිය පළ කළහ.

කරුණාතිලක අමුණුගම තානාපතිවරයා මෙම චාරිකාවේ දී නියෝජිත මණ්ඩලය සමග එක්ව සිටියේය.

ෆ්‍රීඩ්රික් නව්මාන් පදනම, කොන්රාඩ් ඇඩිනුවර් පදනම සහ ෆ්‍රීඩ්රික් ඊබට් පදනමේ නියෝජිතයින් සමග ද මෙම නියෝජිත මණ්ඩලය සාකච්ඡා පැවැත්වීය.

මෙම පදනම් විසින් අතීතයේ දී ඉටු කළ සේවාවට ගරු කථානායකතුමාගේ ස්තූතිය පළ කළ අතර, එම සේවාවන් යළිත් තහවුරු කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත්, නීතියේ විධානයත්, යහ පාලනයත්, ගොඩ නැගීම සදහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන ධාරිතා ගොඩනැගීමට සහාය ලබා දෙන ලෙස ද ඉල්ලා සිටියේය.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද ජේ.ආර් ජයවර්ධන අධ්‍යයන සහ පුහුණු ආයතනය අළුතින් සැකසීම සදහා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය පරිවර්තනය කිරීම සදහා අවශ්‍යතා ඇගැයුමක් සකසමින් ඊට අවශ්‍ය සංකල්ප යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම උදෙසා විශේෂඥ කණ්ඩායමක් පත් කිරීම සහ කාර්යාලයක් පිහිටුවීම ගැනත් ෆ්‍රීඩ්රික් නවුමාන් පදනම වෙත ගරු කථානායකතුමාගේ ස්තූතිය හිමි විය. මෙම නව ආයතනය පිහිටුවීම සඳහා එම විශේෂඥ කමිටුවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවද අවධාරණය කෙරිණි.

මෙම ජේ.ආර් ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු අධ්‍යයන සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සදහා සහාය ලබා දෙන බව මෙම පදනම් තුනේ නියෝජිතයින් පැවසීය.

තවද, කාරක සභා සභාපතිවරු, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු, රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ විද්වතුන් සමගද පාර්ලිමේන්තු නියෝජිත මණ්ඩලය සිය අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගත් අතර, දෙරට අතර ද්වීපාර්ශවීය සබඳතා වර්ධනය කර ගැනිනි.

ෂ්වරින් නගරයේ මැකල්බර්ග් වොපම්න් ෆෙඩරල් රාජ්‍ය පාර්ලිමේන්තුව නැරඹීමට ද ගිය නියෝජිතයින් හට එහිදී මධ්‍යම රජය සහ පළාත් අතර, බලය බෙදීමේ කටයුතු පිළිබද සාකච්ඡා කිරීමට ද, පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීමට ද ඒ පිළිබඳ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට ද හැකි විය.

scroll to top