බාලදක්ෂ සේවා හා සම්බන්ධතා සතියේ සමාරම්භය…

Scout.jpg

බාලදක්ෂ සේවා හා සම්බන්ධතා සතියේ ( වැඩ සතිය) සමාරම්භය සනිටුහන් කරමින් අද (2017-07-03) පෙරවරුවෙහි කථානායක නිල නිවසට පැමිණි බාලදක්ෂ කණ්ඩායම් එහි සේවා කටයුතු (පිරිසිදු කිරීම්) ඉටු කළහ. මෙහිදී කථානායකතුමන් විසින් බාලදක්ෂයින් වෙත සාම්ප්‍රදායිකව සිදු කරනු ලබන දිරිගැන්වීම් දීමනාවක් ද පිරිනමන ලදී. මෙවර බාලදක්ෂ වැඩ සතිය ඩෙංගු මර්දනය මූලික කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන අතර එම සතිය පුරා දිවයිනම ආවරණය කරමින් 75000 කට අධික බාලදක්ෂයින් වැඩ සතියෙහි ක්‍රියාකාරකම්වල නියැලෙනු ඇත.

කථානායක නිල නිවසේ පැවැති වැඩ සතියේ සමාරම්භක අවස්ථාවට බාලදක්ෂ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කොමසාරිස් ජනක්ප්‍රිත් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු බාලදක්ෂ නිලධාරිහු සහ පසුගිය වසරෙහි වැඩ සතියෙහිදී දිවයිනෙහි වැඩිම ආදායමක් බාලදක්ෂ සංගමය වෙනුවෙන් ඉපැයූ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ කණ්ඩායම ද එක් වූහ. ​

scroll to top