බ්‍රයන් සැඩික් ඔස්ට්‍රේලියානු උසාවියටත් බොරු කියලා – උදය ගම්මන්පිල

Udaya.jpg

ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතික බ්‍රයන් සැඩික් විසින් පවරා තිබු නඩුවට පෙනී සිටිමෙන් අනතුරුව නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහතා මාධ්‍ය වෙත දැක්වූ අදහස්. 2017.03.16

පසුගිය නඩු දිනයේ බ්‍රයන් සැඩික් ඔස්ට්‍රේලියානු උසාවියටත් බොරු කියලා තියෙනවා. ලංකාවේ උසාවියෙත් කියන්නේ බොරු. මේක බොරු පැමිණිල්ලක්ය කියන එක අපේ නීතිඥවරු ඉතා පැහැදිලිව උසාවිය ඉදිරියේ දී පෙන්නුම් කරා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට වෙන්න ඔනේ එදා රෝද පුටුවෙන් ආව බ්‍රයන් සැඩික් අද ආවේ නැ විතරක් නෙවෙයි පුදුම හදිස්සියක් තිබුණේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ලගු නඩු විභාගයක්වත් පවත් වන්නේ නැතුව සධාරණය ඉටුකල යුතුයි කියලා මහ අධිකරණය නඩු ගොනු කලත් අන්තිමට දින ලබා ගත්තේ සැප්තැම්බර් මාසේ 18,20,22 කියන දින. එ්කෙන් පේනවා නඩුව මුලින් අහන්න තිබ්බ වුවමනාව දැන් මේ අයට නැතිවෙලා ගිහිල්ලා කියලා. අපි බලාපෙරොත්තු වෙනවා සැප්තැම්බර් මාසේ 18,20,22 ලංකාවට ඇවිල්ලා ඔවුන් කළේ බොරුවක් කියන එක අධිකරණය ලවා තින්දුවකින් කියවා ගන්න මට අවස්ථාව ලබාදේවී කියලා.

scroll to top