බහරේනයේ සේවයේ නියුතු ලාංකිකයින්ගේ ගැටළු විසඳීමට ඇමතිනිය මැදිහත් වේ…

Thalatha-10.jpg

පසුගියදා බහරේන් සංචාරය අතරතුර එරට රැකියාවේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ සුවදුක් සොයාබැලීම සඳහා අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය නීතීඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය 2017.09.16 වන දින බහරේනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේදී ඔවුන් හමුවිය.

එහිදී බහරේනයේ සේවය කරන ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ රැකියාවේ සුරක්ෂිතතාවය, ඔවුන් සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සැපයීමේදී තානාපති කාර්යාලය මැදිහත්විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතර, එරට රැකියා වෙළඳපොළ සඳහා ශ්‍රී ලාංකිකයින් සූදානම් කළ යුතු ආකාරය, නීත්‍යාණුකූල බඳවා ගැනීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, පුහුණු ශ්‍රමිකයින් බඳවා ගැනීම, එරට නීති පද්ධතිය පිළිබඳව එරට වෙසෙන ලාංකික ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම ඇතුලූ විෂය ක්ශේත්‍රයන් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළ අතර,එරට සිටින ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන ලෙස අමාත්‍යතුමිය තානාපති කාර්යාලයට උපදෙස් ලබා දෙන ලදි.

මෙහිදී එරට වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව ස`දහන් කළේ විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය භාර අමාත්‍යවරයෙක් විසින් තමන් සම`ග සාකච්ඡාවට එකතු වූ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බවත් ඒ පිළිබ`ද ස්තූතිවන්ත වන බවත්ය.

2017 වසරේ 08-23 වන විට බහරේනයේ රැකියා ස`දහා පිටත්ව ගොස් ඇති ශ්‍රමිකයින් ප්‍රමාණය 1897 කි. එය 2016 වසරේ 3224 කි.

වර්ෂය ශ්‍රමික ප්‍රමාණය (ගැහැණු)
ශ්‍රමික ප්‍රමාණය (පිරිමි) මුලූ ශ්‍රමික ප්‍රමාණය
2016 1422

 

1802 3224
2017

^2017-08-23&

821 1076 1897

මෙම අවස්ථාවට විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශයේ උපදේශිකා පදිමිණී රත්නායක බහරේනයේ ශී්‍රී ලංකා තානාපති වෛද්‍ය ඒ.එස්.යූ මෙන්ඩිස් යන මහත්ම මහත්මීන් එක් වූහ.

scroll to top