බහරේනයේ වෘත්තීමය රැකියා අවස්ථා වැඩි ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට…

Thalatha-9.jpg

අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය නීතීඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය අද දිනයේදී (2017-09-14) බහඪේරන් රාජ්‍යයේ කම්කරු සහ සමාජ සංවර්ධන අමාත්‍ය Jameel Bin Mohomed මහතා හමූ වී දෙරට අතර සහයෝගීතාවය වර්ධනය කිරීම සදහා ඉදිරියේදී ගන්නා නව කි්‍රයාමාර්ග පිළිබදව සාකච්ජා කරන ලදි.

මේ වන විට බහරේනයේ ශ්‍රී ලාංකිකන් 11,000 ක පමණ ප්‍රමාණයක් රැකියා වල නිරත වන අතර ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ වැඩකටයුතු සම්බන්ධයෙන් බහරේන රජය සතුට පල කරන බවත්, ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් සොයා බලා කටයුතු කරන බවත් බහඪේරන් කම්කරු සහ සමාජ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමන් සදහන් කරන ලදි.

එසේම අමාත්‍යතුමිය මෙහිදී සදහන් කලේ මැදපෙරදිග රාජ්‍යයක් ලෙස බහරේන් රාජ්‍යය ලංකාවට ලබාදෙන රැකියා අවස්ථා සම්බන්ධව සතුටු වන බවත් ඉදිරියේදී වැඩි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටි අතරම, එම රැකියා අවස්ථා අතර මුදල් පාලන, පරිගණක විශේෂඥ, තොරතුරු තාක්ෂණ සැකසුම්, ගණකාධිකාර, තත්ව පාලන ඉංජිනේරු වැනි ඉහළ වෘත්තීමය අංශ වල රැකියා අවස්ථා ලබා දීම සම්බන්ධව තම ස්තුතිය පළ කළාය.

මීට අමතරව විගමණික ශ්‍රමිකයින්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වැඩි ආදායමක් ලැඛෙන බවත් ගත වූ වසරේදී ඇ.ඩො.බිලියන 7.9ක ආදායමක් විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින්ගෙන් ලැබුනු බවත් සදහන් කළ අමාත්‍යතුමිය එම අදායම ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය ගෙනන තේ, පොල්, රබර්, ඇගලූම් කර්මාන්තය, සහ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ යන අංශයන්ට වඩා වැඩි බවත් සදහන් කළාය. එසේම බහරේන් රාජ්‍යයේ පවතින තාක්ෂණික දියුණුව ශ්‍රී ලංකාවටත් ලබා දීමට ඉදිරියේදී හැකි වන බවත් කම්කරු සහ සමාජ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමන් වැඩිදුරටත් සදහන් කරන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට බහරේනයේ රාජ්‍යයේ කම්කරු සහ සමාජ සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ නිළධාරීන්, විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශයේ උපදේශිකා පද්මිණි රත්නායක, බහරේන් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ තෙවන ලේකම් නිමල් ජයවීර යන මහත්ම මහත්මීන් එක් විය.

scroll to top