බස්නාහිර, දකුණු,මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත් වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ

දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශ වල සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

සමහර ප්‍රදේශවල (විශේෂයෙන් බස්නාහිර, දකුණු, මධ්‍යම සහ උතුරු-මැද පළාත් වල තරමක් තද වැසි (මි.මි. 75-100 පමණ) ඇති විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

දෘශ්‍ය ලෙස සූර්යයා දකුණට ගමන් කිරීමේදී, අගෝස්තු මස 27 වන දින සිට සැප්තැම්බර් 06 දක්වා ශ්‍රීලංකාව ආසන්න අක්ෂාංශ වලට සෘජුවම ඉහලින් පවතී.අද දින (03) දහවල් 12.30 ට කොච්චිකඩේ, ගොඩිගමුව, කන්ඩලම, තලගම, ගිරාගම, ගුරුදෙනිය, හපුකන්ද, මාදුරුඔය, පොතුලියද්ද ,පලමුනෛ සහ අඩ්ඩාලච්චනෛ යන ප්‍රදේශවලට ඉතා ආසන්නව හිරු මුදුන්ව පවතී.

scroll to top