පෙර පාසලට සහ 1 වන ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන ඔබගේ දරුවාට කදිම තෑග්ගක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ශීග්‍රයෙන් වර්ධනය වන වඩාත් නව්‍යතම බැංකු සහ මුල්‍ය සේවා සපයන ආයතනයක් වන පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ “දස්කම්” ළමා ඉතුරුම් ගිණුම මෙවර පෙර පාසලට හෝ පාසලේ 1 වන වසරට ඇතුළත් වන දරුවන්ට ඉදිරිපත් කෙරෙන සුවිශේෂී වූ තෑග්ගක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

“දස්කම්” ළමා ඉතුරුම් ගිනුමේ අරමුණ වන්නේ ගිනුම හිමි දරුවා අනාගතයේ දිනක වැඩිහිටි දිවියට පා නගනා විට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අධ්‍යාපනය විවාහය යනාදී ජීවන ඉලක්ක ජයගැනීමට ශක්තිමත් පදනමක් සැපයීමයි. මේ ගිණුමේ ඇති “තැන්පතුවට තැන්පතුවක්” යන විශේෂත්වය නිසා ඔබ විසින් සිදු කරන සෑම තැන්පතුවකටම බැංකුවෙන් අමතර සියයට 10ක තැන්පතුවක් ලබාදීම මෙහිදී සිදුවෙයි. බැංකුවෙන් අමතරව ලබාදෙන සියයට 10 ක් සහිත මෙම තැන්පතුව දරුවාගේ වයස අවුරුදු 12 වනතුරු ඕනෑම වාර ගණනක් සිදුකළ හැකිය.
එයට අමතරව ගිණුමේ සමස්ත ශේෂයට බැංකුව විසින් එහි සියයට 8ක තරගකාරී පොළියක්ද (වා. ස. පො. අනුපාතය සියයට 8.33) ගෙවනු ලබයි. මෙහිදී දෛනික පදනමෙන් පොලිය ගණනය කර මාසය අන්තිමේ දී එය ගිනුමට බැර කෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස ගනුදෙනුකරුවකු රුපියල් 100,000/-ක් “දස්කම්” ළමා ඉතුරුම් ගිණුමේ තැන්පත් කළ විට සියයට 8 (වා. ස. පො. සියයට 8.33) ක පොලිය ගණන් බලනුයේ බැංකුවෙන් අමතර රුපියල් 10,000/-ක් ලබා දෙමින් සෑදෙන සමස්ථ රුපියල් 110,000/-ටය.

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – අලෙවි සහ කාඞ්පත් නාලක විජයවර්ධන මහතා කියා සිටියේ “දස්කම් ළමා ඉතුරුම් ගිනුම හඳුන්වා දීමත් සමඟ මවුපියන්ට තම දරුවන්ගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වඩාත් වගකීම් සහගත තෝරාගැනීමක් සිදුකිරීමට අප අවස්ථාව සලසා තිබෙනවා” යනුවෙනි.

“දස්කම්” ළමා ඉතුරුම් ගිණුම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඔබට සමීපතම පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ ඕනෑම ශාඛාවකින් හෝ (011) 466 7222 අංකයට ඇමතීමෙන් හෝ අඅඅගච්ඉජඉ්බනගජදප වෙත පිවිසීමෙන් ලබා ගැනීමට ඔබට දැන් හැකියාව ඇත.

scroll to top