පී. හැරිසන් ඇමතිවරයාට එරෙහිව පැමිණිල්ලක්

complain.jpg

පසුගිය මහ කන්නයේ ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගත් වී තොග ආණ්ඩුවට පාඩු වන ආකාරයෙන් වෙළදුන් වෙත නිකුත් කිරීම නිසා සිදුව ඇති පාඩුව සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීමට ගොවි සංගම් විසින් කටයුතු කළහ.

ඒ අනුව සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය, එක්සත් සහල් නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය හා සමස්ත ලංකා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ මෝල් හිමියන්ගේ සංගමයේ නියෝජිතයින් අද (09) පෙ.ව. 11.00ට දූෂණ විරෝධී කමිටු ලේකම් කාර්යාලයට ඒ පිළිබදව පැමිණිල්ලක් ගොනු කළේය.

scroll to top