පැෆ්රල් සංවිධානය මැතිතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත යොමුකල ලිපිය

ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතිය සුරකිමු,

මේ වන විට පළාත් පළාන ආයතනවලට සභිකයන් තෝරා ගැනීමට ජනතාවට තිබූ අයිතිය වසර දෙකහමාරකට වැඩි කාලයක් අහිමි කර ඇත. එසේ කල්යාමට බලපෑ හේතු ගණනාවක් තිබූ නමුත් එම ගැටළු විසඳීමට සාධාරණ කාල රාමුවක් තුළ කටයුතු නොකරන බව මේ වන විට තහවුරු වී ඇත.

එමෙන්ම පළාත් සභා ඡුන්ද විමසීම ද නියමිත කාලය තුළ පැවැත්වීමට රජය සුදානම් නොමැති බව මේ වන විට තහවුරු වෙමින් පවතී. එකම දිනයක මැතිවරණ පැවැත්වීම, කාන්තාවන්ට නියෝජනය ලබාදීම, සම්පත් නාස්තිය වැළැක්වීම ආදී ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ගුණාංගයන් ආරක්ෂා කිරීම අතිශය සාධනීය කරුණු වුවද ඒ හරහා ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතිය අහිමි වන්නේ නම් එය බරපතල කරුණකි. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ලෙස ඒ පිළිබඳව ගැඹුරින් සළකා බැලිය යුතුය.

ගරු සභාපති තුමනි,

ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම යනු රජය තීරණය කරන දිනයකට මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා පමණක් කි‍්‍රයාකරන ආයතනයක් නොවිය යුතුය. නියමිත කාලය තුළ ජනතාවට තමාගේ පාලකයන් පත්කර ගැනීමට ඇති අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම ද ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමක වගකීම බව අවධාරණය කරනු කැමැත්තෙමු.

පැෆ්රල් සංවිධානය විසින් පළාත් පාලන ඡුන්ද විමසීම කල්යාමට එරෙහිව ගොනුකර ඇති නඩුකරය සැප්තැම්බර් මස 18 වන දින නැවත විභාගයට ගැනීමට නියමිතය. එදිනට ඔබතුමාගේ නියෝජිතයන් යොමුකර මැතිවරණ කොමිසමේ මතය ඉදිරිපත් කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

මැතිවරණ කොමිසම පත්වීමෙන් පසු මුහුණ දීමට සිදුවන පළමු මැතිවරණය අපි අපේක්ෂාවෙන් සිටිමු. එම මැතිවරණ අරභයා කොමිසම ගනු ලබන කි‍්‍රයාමාර්ග අනාගතයට පූර්වාදර්ශයන් සපයනු ඇත. එබැවින් ජනතාවගේ විශ්වාසය ආරක්ෂා වන ලෙසත්, ස්වාධීන කොමිසමක ගෞරවය ආරක්ෂා වන ලෙසත්, ඔබතුමා ප‍්‍රමුඛ කොමිෂන් සභාව කි‍්‍රයාකරනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු.

scroll to top