පැය 24 සේවාවේ ඝෘජු අධීක්ෂණය විදේශ රැකියා ඇමතිනිය යටතට…

විදෙස් ගතවී රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයින්ට හා විදේශයන්හි රැකියාවල නියුතු ලාංකික ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පිළිබඳව අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සැපයීම සඳහා පැය 24 පුරා කි්‍රයාත්මක තොරතුරු සේවාව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මියගේ උපදෙස් පරිදි නවීකරණය කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව කාර්යාංශයේ බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ස්ථාපිත කර ඇති මෙම පැය 24 තොරතුරු සේවාව ම`ගින් විදෙස් ගතවීමට බලාපොරොත්තු වන ලාංකිකයින්ට කාර්යාංශය විසින් සපයන සේවාව පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගත හැකි අතර, විදෙස් ගතවී රැකියාවල නියුතු ශ්‍රමිකයින්ට පවතින ගැටළු සම්බන්ධයෙන් මේ ඔස්සේ කාර්යාංශය දැනුවත් කළ හැක.

මීට අමතරව ව්‍යාජ ලෙස තොරතුරු සපයමින් විදෙස් ගතකිරීමට උත්සහ කරන අය සම්බන්ධව, ව්‍යාජ රැකියා නියෝජිත ආයතන සම්බන්ධව අවශ්‍ය කරන සියළු තොරතුරු පහත දැක්වෙන දුරකතනවලට දැන්විය හැකි අතර එම පැය 24 තොරතුරු සේවය විදේශ රැකියා අමාත්‍යවරියගේ ඝෘජු අධීක‍ෂණයට ගෙන ඇත.

අමාත්‍යවරිය විසින් කාර්යාංශයේ නිළධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ පැය 24 තොරතුරු සේවාවට ලැඛෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් කාර්යාංශයේ සමථ අංශය හා විශේෂ විමර්ශන අංශය අවශ්‍ය කඩිනම් විසඳුම් ලබාදීමට කි්‍රයාකළ යුතු බවයි. මීට අමතරව කාර්යාංශයේ සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා කිසිඳු විටෙක කාර්යාංශයේ නිළධාරීන්ට අල්ලස් ලබාදීමට කටයුතු නොකරන ලෙසත්, එසේ අල්ලස් ඉල්ලීම් සිදුකරන පුද්ගලයින් පිළිබඳව කාර්යාංශයේ අමාත්‍යතුමියගේ කාර්යාලය දැනුවත් කරන ලෙසත් අමාත්‍යතුමිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි. රටේ වැඩිම ආදායමක් උපයන ආයතනය ලෙස කාර්යාංශය මහජනතාවට ලබාදෙන සේවාවන් කඩිනම් කිරීම හා ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීම මේ හරහා බලාපොරොත්තු වන බව අමාත්‍යතුමිය සඳහන් කල අතර, කාර්යාංශයේ නිළධාරීන් මහජනයා වෙනුවෙන් ලබාදෙන සේවාව සම්බන්ධයෙන් තමන් සතුටට පත්වන බවත් සඳහන් කළාය.

පැය 24 සේවාවේ නව දුරකතන අංකයන් මෙසේය.
දුරකතන 009411-2879900, 009411-2879901, 009411-2879902
ෆැක්ස් අංකය 009411-2879903
ලිපිනය නො.234, ෙඩන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල

scroll to top