පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන්ට ද්‍රවිඩ භාෂා අධ්‍යාපනය

Karu-1.jpg

පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන්ට ද්‍රවිඩ භාෂා අධ්‍යාපනය ලබාදීම අරමුණු කරගනිමින් ජාතික සහජීවනය , සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහනේ සමාරම්භය කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (2017.08.11) දින සිදු විය. මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන්, නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන්,මහාචාර්ය ජේ.බී දිසානායක යන මහත්වරුන්ද එක් වූහ

  • Nagulendran Nagendran

    A new turn in the sri lankan history.

scroll to top