පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල උපහාර උළෙල – 2017

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව දශක දෙකහමාරකට වැඩි කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ප්‍රශංසනීය සේවාවක් ඉටු කළ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සාමාජිකාවන් වෙත ගෞරවය පුද කිරීමේ අරමුණින් 2017 ජූලි 24 වැනි දින පස්වරු 2.00 සිට බත්තරමුල්ල ‘වෝටර්ස් එජ්’ හි ග්‍රෑන්ඩ් බෝල්රූම් ශාලාවේදී උපහාර උළෙලක් පවත්වනු පිණිස සියලු කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. මෙම උත්සවය මෙබඳු උපහාර පිරිනැමීමක් සිදු කෙරෙන තුන්වැනි අවස්ථාව වන අතර, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ මෙම කර්තව්‍යය සිදු කෙරේ.

පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය බොහෝ අංශවලින් සුවිශේෂී වේ. කාර්ය මණ්ඩලය වෙතින් ප්‍රදර්ශනය වන වෘත්තීයවේදිත්වය අසමසම වන අතර ව්‍යවස්ථා සම්පාදක කාර්යයන්හිදී දක්වන නිපුනතාව හා ජාතික භාෂා තුනෙන්ම කටයුතු කිරීමේ හැකියාව දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක්ව තිබේ. එය සැලකිල්ලට ගෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්තරීතර ආයතනය වන පාර්ලිමේන්තුවට අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ ඔවුන්ගේ දීර්ඝ කාලීන සේවය ඇගයීම මගින් වඩාත් ඉහළ මට්ටමකින් සිය කාර්ය භාරය ඉටු කිරීමට ඔවුන් දිරිමත් වනු ඇතැයිද, ඔවුන්ගේ වෘත්තීයවේදිත්වය හා කුසලතා පිළිගැනීමට ලක් කිරීම කෘතඥතාවෙහි සංකේතයක් වනු ඇතැයිද විශ්වාස කෙරේ.

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සාමාජිකාවන් අතරින් අවුරුදු 35 ඉක්මවා සේවය කර ඇති 17 දෙනෙක්, වසර 25 ඉක්මවා සේවය කර විශ්‍රාම ගිය 48 දෙනෙක්, වසර 25 ඉක්මවා සේවය කර ඇති 219 දෙනෙක් හා ක්‍රීඩාවේ අද්විතීය දක්ෂතා දක්වමින් කළ ජයග්‍රහණ තුළින් පාර්ලිමේන්තුවට කීර්තිය ගෙන ආ 8 දෙනෙක් මෙම උපහාර ලබන්නන්ට ඇතුළත් වෙති.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිඳුන්ට ප්‍රධාන අමුත්තා ලෙස මෙම උපහාර උළෙල ශෝභාමත් කරන මෙන් ඇරයුම් කර ඇති අතර, නියෝජ්‍ය කථානායක ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා සහ නියෝජ්‍ය කාරක සභාපති ගරු සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මැතිතුමා විශේෂ අමුත්තන් වශයෙන් සහභාගි වනු ඇත.

scroll to top