ප්‍රවීන ලේඛක බුද්ධදාස හේවගේ මහතාගෙන් සිංහල ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂයක්

Karu-6.jpg

ගත්කතුවරයෙකු සහ භාෂා විශාරදයෙකු වන ප්‍රවීන ලේඛක බුද්ධදාස හේවගේ මහතා විසින් වසර විස්සක් පුරා කරණ ලද පර්යේෂණ ඇසුරින් සම්පාදනය කරන ලද පිටු 2600 යුත් සිංහල ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂය කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා වෙත 2017.11.14 පාර්ලිමේන්තුවේදී පිරිනැමිනි

scroll to top