ප්‍රචාරණ වියදම් සීමාකිරීමේ කෙටුම්පත ජනාධිපතිතුමන්ට

Paf.jpg

පැෆ්රල් සංවිධානය විසින් සකස් කල දේශපාලන පක්ෂ, ස්වාධීන කණ්ඩායම් හා අපේක්ෂකයින්ගේ මැතිවරණ ප්‍රවර්ධන වියදම් සීමාකිරීම සදහා වූ ආදර්ශ කෙටුම්පත විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා විසින් ජනාධිපතුමා වෙත පිළිගැන්වීය.

හෙට්ටිආරච්චි මහතා එහිදී ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කොට නීතියක් බවට සම්මත කරන ලෙසයි.

එම කෙටුම්පත ඊට පෙර ළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා වෙතද බාරදෙනු ලැබූ අතර අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදුන්නේ පැෆ්රල් ප්‍රමුඛ නිරීක්ෂණ සංවිධාන ප්‍රචාරණ වියදම් සීමාකිරීම සම්බන්ධයෙන් දක්වන උනන්දුව අතිශයින් ප්‍රශංසනීය එකක් බවයි

scroll to top