පස්වන විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා ඉන්දියානු සංචාරයක

පස්වන විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා අද උදෑසන ඉන්දියානු සංචාරයක් සදහා කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලින් ඉන්දියාව බලා පිටත්විය.

එතුමා 29 සහ 30 යන දෙදින මහරාෂ්ඨ ප්‍රාන්තයේ, ආරුංගාබාත් ඓතිහාසික නගරයේ දෙවන වරට පවත්වනු ලබන සමාජීය සහ සංස්කෘතික සබඳතා පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහාභාගී වීමට නියමිතය.

මෙම සම්මේලනය මගින් බෞද්ධ උරුමයන් සහ සංස්කෘතිය පිළිබඳව ලෝකය දැනුවත් කිරීම සංවිධායකයින්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වී ඇත.

පස්වන විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා සමග මෙම සංචාරයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලොහාන් රත්වත්තේ, හිටපු විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය සහ පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් උදිත ලොකුබණ්ඩාර යන මහත්වරුන්ද සහාභාගී විය

scroll to top