නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ ධාරිතාවය 100% ක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මුදාහැරේ

power.jpg

පසුගිය දිනකදී ඇති වූ අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරය අක්‍රීයවීමත් සමග එහි සිදුකරන ලද නඩත්තු කටයුතු වලින් පසුව එම බලාගාරයේ මෙගාවොට් 900ක සම්පූර්ණ ධාරිතාවය අද දිනයේ සිට නැවතත් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මුදාහැර ඇති බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ප්‍ර‍කාශ කරයි.

ඒ මහතා මෙම අදහස් ප්‍ර‍කාශ කළේ රුපියල් මිලියන 300 ක වියදමින් ඉදිවන කෑගල්ල නාගරික ක්‍රීඩාපිටියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කිරීම සදහා අද (29) පස්වරුවේ ඒ පිළිබදව නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගී වෙමිනි.

කෑගල්ල නාගරික ක්‍රිඩාපිටියේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවෙන් අනතුරුව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා ප්‍ර‍කාශ කළේ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට වැඩි දායකත්වයක් සපයන නොරොච්චෝල විදුලි බලාගාරයේ පසුගියදා ඇති වූ තත්ත්වය සමනය කිරීමත් සමග නැවතත් ජාතික විදුලි බල සැපයුම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වන බවයි.

scroll to top