නොරොච්චෝලේ අක‍්‍රීයවීමෙන් විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

power-2.jpg

2016.10.15 දින උදෑසන 10.46ට සිදුවූ සම්පේ‍්‍රෂණ මාර්ගවල තාක්ෂණික බිඳවැටීම නිසා නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අගුරු බලාගාරය අක‍්‍රීයවීම හේතුවෙන් මේ වනවිට විදුලි ජනනය සීමාවි ඇත.

මෙම තත්ත්වය තුළ පද්ධතියේ ජනන හැකියාව මෙගාවොට් 900 කින් අඩුවී ඇත. කෙසේ නමුත් අනෙකුත් තාප බලාගාර සහ ජලවිදුලි බලාගාර උපරිම ලෙසින් භාවිතකර මේ වනවිට විදුලි ජනනය සිදුකරන අතර දැනට පවතින අධික විදුලි ඉල්ලූම හේතුවෙන් යම් කාලසීමාවකට විදුලි සැපයුම සීමාකිරීමට සිදුවි ඇත.

මේ යටතේ 2016.10.17 දින සිට 2016.10.21 වන දින දක්වා උදෑසන පැය 2 1/2 ක කාලයක් සහ රාත‍්‍රී කාලයේ පැයක කාලයක් විදුලි සැපයුම සීමාකිරීමට සිදුව ඇත.

මෙම විදුලි සැපයුම සීමා කිරීමේ ක‍්‍රමවේදය කොළඹ නගර සීමාවට, රෝහල් වලට සහ කර්මාන්ත කලාප වලට අදාළ නොවේ. කෙසේ නමුත් මේ අවස්ථාවේදී විදුලි ජනනය සඳහා එල්ලවී ඇති අභියෝගය හමුවේ විදුලි සැපයුම සිමා කිරීමේ කාලසීමාව විදුලි ඉල්ලූම අවම කරගත හැකිනම්, තවදුරටත් අඩුකරගත හැකිවනු ඇත.

එබැවින් මේ අවස්ථාවේදි විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගෙන් අප ඉල්ලා සිටිනුයේ, විදුලිය වඩාත් අරපිරිමැස්මෙන් හා කාර්යක්ෂමව භාවත කරන ලෙසයි. එසේ අරපිරිමැසුම්දායක ලෙස විදුලිය භාවිතකර විදුලි ඉල්ලූමේ ප‍්‍රමාණය අඩුකර ගන්නේනම් විදුලි සැපයුම සීමා කිරිමේ කාලය තවදුරටත් අඩුකරගත හැක.

දිවා කාලය

A ඛාණ්ඩය                B ඛාණ්ඩය                 C ඛාණ්ඩය                   D ඛාණ්ඩය
8.00– 10.30 පැය     10.00– 13.00 පැය     13.00– 15.30 පැය       15.30– 18.00

රාත‍්‍රී කාලය

A ඛාණ්ඩය                 B ඛාණ්ඩය                 C ඛාණ්ඩය                  D ඛාණ්ඩය
18.00– 19.00 පැය    19.00– 20.00 පැය      20.00– 21.00 පැය      21.00– 22.00

Category GSS 33 kV Feeder Affected Areas
A Dehiwala F3 Kohuwala, Nugegoda Junction, Dutugemunu Road, Saranankara Road, Hospital Road, Galle Road from Willium Junction to Fairline Road, Allen Avenue, Hill Street up to Nedimala
Dehiwala F8 Mt. Lavinia, Bellantara, Pepiliyana, Nedimala, Temples Road, Kaudana
Ratmalana F1 Borupana, Kandawala Road, Medapara, Apple Watta
Ratmalana F9 Gonakowila Economic Center, LECO-Moratuwa, Angulana
Matugama F1 Lewuwanduwa, Awiththawa Road
Matugama F6 Matugama Town, Horawal, Matugama Kalutara Road
Panadura F1 WPS2-Millaniya, Halthota, Lagana, Kannanthudawa, Paragasthota, Theppuwa, Elamodara, Gonaduwa, Moronthuduwa, Nuge Junction, Nanduwa, Kalapugama, Thibiriya, Maharekma Road, Mawala, Mestiya, Watte Junction, Habaralagaslanda, Kandaudawatta, Laulugashandiya, Menerihenthuduwa, Mahawela, Thuduwa Road, Bamunumulla, Maragashandiya, Pelpola, Koshena, Delkada, Galge Mandiya, Kinmanthudawa, Atalugama, Alothiyawa, Kolamediriya, Galthude, Yatiyana
Pannipitiya F5 Richard Pieris Factory
Pannipitiya F6 Piliyandala, Arawwala, Makuluduwa, Wishwakalawa, Paligedara, Mawiththara, Miriswatta, Kesbewa
B Dehiwala F6 Galle Road from Dehiwla Junction up to Mt. Lavinia Hotel Road
Ratmalana F2 Madapatha, Hedigama, Batakeththara, Suwarapola, Karadiyana, Piliyandala, Thumbowila, Wewala Gangarama Road
Ratmalana F4 Werahera, Katuwawala, Bokundara, Werahera Gangarama Road,
Panadura F2 LECO-Molligoda, Waskaduwa, Kalutara Town
Panadura F6 Kiriberiya, WPS2-Kurusa Junction, Niwdawa, Arukgoda, Mahabellana, Bandaragama, Kothalawala, Kelekade, Weedagama, Wewita
Matugama F4 Matugama Industrial Zone
Matugama F7 Kethhena Water Board, Bombuwala Road, Fullerton Industrial Zone
Matugama F10 LECO- Kaluwamodara, Aluthgama
C Ratmalana F3 LECO-Katubedda, Thelawala
Ratmalana F7 Maliban Junction, Belek Kade, Wedikanda, Attidiya, Sirimal Uyana, Saththissara
Panadura F3 WPS2-Kamburugoda, Gammanpila, Welmilla, Kindelpitiya, Weediyagoda, Gonapola, Kumbuka, Bandaragama
Panadura F5 Palagama, Halapitiya, Ambalangoda, Rilawala, Polgasowita, Jamburaliya
Panadura F7 Panadura up to Bandaragama, Ukgalgoda, Waskaduwa, Hirana, Kalutara North,
Matugama F2 Agalawatta,, Baduraliya, Kukuleganga, Athwelthota, Kilinkanda
Matugama F8 LECO-Payagala, Nagoda General Hospital
D Dehiwala F7 LECO-Boralesgamuwa
Ratmalana F6 Katukurunduwatta, Ratmalana Industrial Zone
Panadura F8 Kahathuduwa, Koraleima, Weniwelkola, City of Life, Sunflower, Makandana, Niungama
Panadura F9 LECO-Panadura, Pallimulla
Matugama F3 Welipenna
Matugama F5 Pelawatta, Meegahathenna, Polgampola, Pahal Hewessa
Matugama F9 Aluthgama Mtugama Road

 

scroll to top