නොරොච්චොලේ තුන්වන අදියර සදුදා සිට ක්‍රියාත්මකයි

norachcholai-coal-power-electricity2.png

නොරොච්චොලේ තුන්වන අදියර සදුදා සිට ක්‍රියාත්මකවීමට නියමිත බවත් ජාතික පද්ධතියට ඉන් මෙගාවොට් 900 ලැබෙන බවත් අම්පාර ජාතික විදුලි ජංගම සේවය අමතමින් රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා කියයි.

මෙහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා සම්මුතිවාදී දේශපාලනය තුළින් අද දවසේ රට සංවර්ධනය කරා යන ගමනේ විශාල දායකත්වයක් විදුලිබල කේෂත්‍රය තුළින් ලැබෙන බව පැවසීය.

“අද අත්‍යවශ්‍යම යටිතල පහසුකමක් බවට පත්ව තිබෙන විදුලිය නොමැතිව මෙහොතක්වත් සිටීමට පාරිභෝගිකයන් කැමැත්ත දක්වන්නේ නැහැ. අපි එක දාමයක් හැටියට එකතු වෙමින් රටට 100%ක් විදුලිය ලබා දෙනවා මෙන්ම ඉන් අනතුරුව මතු වන ගැටළු සදහා විසදුම් සෙවීමට ජාතික විදුලි ජංගම සේවය ක්‍රියාවට නංවනවා. ඒ තුළින් නොවිසදුන විදුලි ගැටළු විසදීමට හැකියාව ලැබෙනවා සේම කඩිනමින් ඒවා විසදීමේ හැකියාවද උදා වෙනවා.”

“ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කණිෂ්ඨ සේවකයාගේ සිට සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා දක්වා කරනු ලබන දැවැන්ත කැපකිරීම නිසා අද 100%ක් රට විදුලියෙන් සවිමත් කිරීමේ හැකියාව අපට ලැබී තිබෙනවා.”

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ 100ක් විදුලියනය කිරිම සහ ජාතික විදුලි ජංගම සේවයට එක් වෙමිනි.

scroll to top