නීතිපති සිරිකොතට කැදවා උපදෙස් ලබා දුන්නේ නැහැ – අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල

නීතිපති සිරිකොතට කැදවා උපදෙස් ලබා දුන්නේ නැහැ .
අපි කිසිවිටෙක තනතුරු හෑල්ලුවට ලක් කරන්නේ නැහැ තනතුරුවල ගෞරවය ආරක්ෂා කරනවා.
නීතිපතිතුමා දේශපාලන පක්ෂ කාර්යාලයකට ගෙන්වු බවට කළ ප්‍රකාශය අනවශ්‍ය ප්‍රසිද්ධියක් ලබා ගැනීමට කළ ප්‍රකාශයක්.

අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල පාර්ලිමේන්තුවේදි පවසයි.

අධිකරණ අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය යටතේ (2017-11-20) කාරක සභා විවාදය තුළදි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිසිර ජයකොඩි මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී විවාදයට එක්වෙමින් සදහන් කළේ පසුගියදා සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම සදහා නීතිපතිතුමා කැදවා නඩු කටයුතු කඩිනම් කරන ලෙස දන්වා ඇති බවයි.පාර්ලිමේන්තුව තුළ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය තුළ සාකච්ඡා කළ යුතු කරුණු දේශපාලන පක්ෂ කාර්යාලවල සාකච්ඡා කරන තත්වයට රට පත්ව ඇති බවත් එවැනි සාකච්ඡා සදහා නීතිපතිතුමා සහභාගි නොවිය යුතු බව ද මන්ත්‍රිවරයා එහිදි සදහන් කළේය.

මන්ත්‍රිවරයාගේ එම ප්‍රකාශය සදහා පිළිතුරු ලබාදුන් අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පාර්ලිමේන්තුවේදි සදහන් කලේ සිසිර ජයකොඩි මන්ත්‍රිවරයා කළ ප්‍රකාශය සම්පුර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි.අනවශ්‍ය ප්‍රසිද්ධියක් ලබා ගැනීම සදහා කවුරුන් හෝ එම අසත්‍ය ප්‍රකාශය සදහන් කර ඇති බවත් කුමන හේතුවක් නිසාවත් නීතිපතිතුමා සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයට හෝ වෙන කිසිදු ස්ථානයකට කැදවීමක් සිදු නොකළ අතර අඩුම තරමේ ව්ෂය භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් තමන්ගේ නිවසේදීවත් නිතීපතිතුමා මුණ ගොගැසුනු බවත් එහිදී අමාත්‍යවරිය සදහන් කළාය.

පසුගිය මාසේ 07 වෙනිදා තමයි විශේෂිත මහාධිකරණ පිහිටුවන්න අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගත්තේ.09 වෙනිදා ඉදිරිපත් කල අය වැයෙන් ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමා ඒ සදහා රුපියල් මිලියන 25 ක මුදලක් වෙන් කළා.කවුරුන් කුමන ආකාරයට කිවුවත් ඔය අසත්‍ය ප්‍රකාශය අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා යැයි ද අධිකරණ අමාත්‍යවරිය සදහන් කළාය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරිය සදහන් කලේ නීතිපතිතුමා වැනි රටේ ස්වාධීන අයෙකු පිළිබදව මෙසේ අසත්‍ය ප්‍රකාශ කිරීම පිලිබදව කණගාටු වන බවයි.සිසිර ජයකොඩි මන්ත්‍රිවරයා කල ප්‍රකාශය කිසිදු පුවත් පතක සදහන් වී නොමැති බව ද අමාත්‍යවරිය පැවසුවාය.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිසිර ජයකොඩි මහතා විසින් පුවත් පතක වාර්තා වු ප්‍රවෘත්තියක් පදනම් කර ගෙන මෙම ප්‍රකාශය සිදු කළ අතර එවැනි ආකාරයේ කරුණක් කිසිදු පුවත් පතක සදහන් නොවන අතර නිසි ලෙස තොරතුරු නොදැන කළ ප්‍රකාශයක් බව සදහන් කළ යුතු වේ.

scroll to top