නිහාල් සෙනෙවිරත්න මහතා විසින් රචිත “A Clerk Reminisces” කෘතිය දොරට වැඩීම

Karu-3.jpg

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයෙකු සහ ජේෂ්ඨ පරිපාලන නිළධාරියෙකු වූ නිහාල් සෙනෙවිරත්න මහතා විසින් රචිත “A Clerk Reminisces” කෘතිය දොරට වැඩීම ගරු කතානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ දින ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී සිදුවිය.(2017.07.30)

scroll to top