නාසා ඉඩමක් වසර 60කට Google සමාගම බදු ගනී

NASA.jpg

නොවැ 11, 2014 (විමසුම) – ගුවන් තරණය, අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය හා රොබෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ ව්‍යාපෘතියක් ඇරඹීම සඳහා Google සමාගම විසින් පැරණි ගුවන් යානා අංගනයක් වසර 60කට බදු ගනී.

ඇ.ඩො.බි. 1.16ක දිගු කාලීන බදු පදනම යටතේ පවරා ගෙන ඇති අක්කර 1,000ක මෙම ඉඩම මීට පෙර යොදා ගෙන තිබුණේ නාසා ආයතනයට අයත් සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ අර්ධද්වීපයේ ගුවන් නාවික අංගනයේ කොටසක් ලෙසිනි.

මෙහි පිහිටා ඇති ගුවන් පථ හා අදාල ගොඩනැගිලි නැවත අලුත්වැඩියා කිරීමට ඇ.ඩො.මි. 200ක් පමණ වැය කිරීමට Google සමාගම තීරණය කොට ඇත.

NASA

070422-F-0591K-018

scroll to top