නව නීතිපතිවරයා ලෙස ජයන්ත ජයසූරිය දිව්රුම් දෙයි

Jayantha-Jayasuriya.jpg

නව නීතිපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත ජයසූරිය මහතා ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ අද (11) පෙරවරුවේ දිව්රුම් දුන්නේය.

scroll to top