නව නාවුක හමුදාපති කථානායකතුමා හමුවෙයි

Karu-2-3.jpg

නව නාවුක හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් සිරිමෙවන් රණසිංහ මහතා 2017.11.14 වෙනි දින පාර්ලිමේන්තු දි කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා හමුවූ අවස්ථාව

scroll to top