නලින් පෙරේරා මොබිටෙල් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි තනතුරට

750A6128.jpg

07 අප්‍රේල් 2017 විමසුම

මෙරට තුල ජංගම දුරකථන සේවාව ව්‍යාප්ත කිරිමේ පුරෝගමියෙක් වන නලින් පෙරේරා මොබිටෙල් පුද්ගලික සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි තනතුරට ඉකුත් අප්‍රේල් 01 දා සිට පත්කොට ඇත.ජංගම දුරකථන ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ දශක තුනකට ආසන්න කාලයක වෘත්තීමය අත්දැකීම් ඇති ඔහු මොබිටෙල් ප්‍රධාන විධායක තනතුරට පත් වීමට පෙර මොබිටෙල් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරි ලෙස කටයුතු කර ඇති දක්ෂ පළපුරුදු නිලධාරියෙකි
2001 වර්ෂයේදී මොබිටෙල් ආයතනය හා එක්ව ඇති නලින් පෙරේරා සාමාන්‍යාධිකාරි අලෙවි තනතුරින් මොබිටෙල් සමග ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව පිළිවෙලින් ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාන්‍යාධිකාරි අලෙවි සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාන්‍යාධිකාරි පාරිභෝගික ඇමතුම් යන තනතුරු හොබවමින් ක්‍රමිකව ආයතනික ධූරාවලියේ ඉහලට පැමිණීමට සමත් විය. කලක් මොබිටෙල් ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරි ලෙස කටයුතුකල නලින් පෙරේරා මහතා ඉන් අනතුරුව තම වෘත්තීයජීවිතයේ තවත් කඩඉමක් සනිටුහන් කරමින් 2015 වර්ෂයේදි මොබිටෙල් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරි තනතුරෙහි වගකීම් භාරගෙන ඇත.

scroll to top