ද. කොරියාවේ රැකියාවලට ගිය ගණන 2014 ට වඩා 2015 දී 14% කින් ඉහළට

foreign-workers.jpg

2014 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2015 වර්ෂයේ දකුණු කොරියාවේ රැකියාවන් සදහා පිටත්ව ගිය මෙරට ශ‍්‍රමිකයින් සංඛ්‍යාව 14% කින් වැඩි වී තිබේ.

ඒ අනුව 2015 වර්ෂයේ දකුණු කොරියාවේ රැකියා සදහා පිටත්ව ගිය විගමණික ශ‍්‍රමිකයින් සංඛ්‍යාව 5,007 ක් වන අතර, එය 2014 වර්ෂයට වඩා 701 ක් වැඩි වී තිබේ. 2014 වර්ෂයේ දකුණු කොරියාවේ රැකියා සදහා 4,306 ක් පිටත්ව ගොස් තිබේ.

2015 වර්ෂයේ ධීවර අංශයේ රැකියා අවස්ථාවන් 1,319 ක් ද, නිශ්පාදන අංශයේ 3,513 ක්ද, ඉදිකිරීම් අංශයේ 170ක් ද, කෘෂිකර්ම හා පශු සම්පත් අංශයේ 3ක්, වෛද්‍ය හා අක්ෂි උපකරණ නිශ්පාදන අංශයේ රැකියා අවස්ථාවන් 1ක් ද හිමි වී තිබේ.

මේවන විට දකුණු කොරියාවේ 28,000 කට ආසන්න ශී‍්‍ර ලාංකික ශ‍්‍රමිකයින් ප‍්‍රමාණයක් සේවය කරයි.

විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය ප‍්‍රකාශ කලේ, 2016 මෙම රැකියා ප‍්‍රමාණය වැඩිකර ගැනීම සදහා, දකුණු කොරියාව සමග සාකච්ජා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

ඒ අනුව ලබන සතියේ දකුණු කොරියාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිත අතර, ඒ සදහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ද එකතු වීමට නියමිතයි.

නිශ්පාදන, ධීවර , ඉදිකිරීම්, කෘෂිකර්ම හා සේවා අංශයන්හි වැඩි රැකියා අවස්ථාවන් ලබා ගැනීමට මෙහිදී සාකච්ජා කෙරේ.

scroll to top