දේශපාලන කුහකකම් අමතක කර අපි එක්ව කටයුතු කළ යුතුයි – අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල

දේශපාලන කුහකකම් අමතක කර අපි එක්ව කටයුතු කළ යුතුයි .ඒ සදහා ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා රටට ආදර්ශයක් ලබාදී තිබෙනවා.
නඩු ප්‍රමාදය අවම කිරීමට විනිසුරුවරුන් වැඩි කිරීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අවශ්‍ය ආයතන සදහා බදවා ගැනීම් සිදු කිරීමට කටයුතු කරනවා
නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරනයේ විය යුතු වෙනස්කම් සිදු කිරීමට යෝජනා කර තිබෙනවා.
කුමන හේතුවක් නිසාවත් නීතිපතිතුමා සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයට කැදවීමක් සිදු කළේ නැහැ
එදා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට බලයක් තිබුණේ නැහැ.බලය තිබුණේ එක පවුලකටයි.අපි ඒ තත්වය වෙනස් කළා අද දේශපාලන පළි ගැනීම් කුහක කම් නැහැ.
අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල පාර්ලිමේන්තුවේදි පවසයි.

අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය මෙම අදහස් පළ කළේ අය වැය කාරක අවස්ථාවේදී අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට අදාළ විවාදයේදී අදහස් දක්වමිනි.

එහිදි තවදුරටත් අදහස් දැක්වු අමාත්‍යවරිය මෙසේ ද පැවසුවාය.

2018 අය වැයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සදහා අපි ඉල්ලු පරිදි විශාල මුදලක් වෙන් කර තිබෙනවා .ඒ පිළිබදව අපි මුදල් අමාත්‍යතුමාට ස්තුතිය පළ කරනවා.වත්මන් රජය බලයට පත්වීමත් සමග ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිතුමන්ලාට විශේෂ වැඩ කොටසක් පවරනු ලැබුවා .ඒ අනුව ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභා පත් කළා. එහිදි අධිකරණ කටයුතු සම්බන්ධ කාරක සභාව සදහා මන්ත්‍රිවරුන් 17 දෙනෙකු පත් කළා .එම කාරක සභාව අධිකරණය සම්බන්ධ ආයතන පිළිබදව සොයා බලා අධිකරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ යෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා .ඒ පිලිබදව කටයුතු කළ මන්ත්‍රිතුමන්ලාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.එම යෝජනා අපි පාර්ලිමේන්තුවට සහ අවශ්‍ය ආයතනවලට යොමු කර තිබෙනවා.

ජයම්පති වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රිතුමා සදහන් කළා විනිසුරුවරුන් බදවා ගැනීමේදි පළ පුරුදු පුද්ගලික නීතිඥවරුන් සම්බන්ධවත් සළකා බලා ඒ අයටත් අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා මේ පිළිබදව බලය තිබෙන්නේ අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමාට සහ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවටයි.

ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභාව යෝජනා කරලා තිබුණේ විනිසුරුවරුන් 10 ක් වැඩි කරන්න නමුත් අපි එම සංඛ්‍යාව 35 ක් දක්වා වැඩි කරන්න ක්‍රියා කරලා තිබෙනවා.

විශේෂයෙන් හිටපු අධිකරණ ඇමති විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිවිල් නඩු විධි විධාන සංග්‍රහය සංශෝධනය සදහා ගරු අගවිනිසුරුතුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් හා අපරාධ නඩු විධි විධාන සංග්‍රහය සංශෝධනය සදහා බුවනෙක අළුවිහාරේ මැතිතුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් කමිටු දෙකක් පත් කළා ඒ කමිටු දෙකේ නිර්දේශවලට අනුව අවශ්‍ය අනුමැතිය අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් ලබා ගෙන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ජයම්පති වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රිතුමා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ රීති වෙනස් කිරීම සමබන්ධයෙන් කථා කළා.ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය රීති වෙනස් කිරීම ගරු අගවිනිසුරුතුමා සිදු කරනවා ඇතැයිද අමාත්‍යවරිය සදහන් කළාය.

විජිත හේරත් මන්ත්‍රිතුමා එතුමාගේ කථාවේදි සදහන් කළා විනිසුරුවරුන්ගේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ වැටුප් වැඩි කිරීම් පිළිබදව.වසර 10 ක් තිස්සේ කිසිම වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු වෙලා නැහැ.ඒ වසර 10 තුළ අවශ්‍ය සුභ සාධක පහසුකම් හරි හැටි වෙලා නැහැ.අපි මේ සියල්ල සදහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරනවා .ඒ සදහා ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා අපට පුර්ණ අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.අවශ්‍ය වැටුප් වැඩි කිරීමි 2018 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට සිදු කරන්න පුළුවන් වෙයි .ඒ සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික ගැටළු කිහිපයක් තිබෙනවා ඒවා කඩිනම්න් නිවැරදි කිරීමට අපි ක්‍රියා කර ගෙන යනවා.විජිත හේරත් මන්ත්‍රිතුමා සදහන් කළා මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් පත් කිරීම අවසන් කරලා නැහැ කියලා මේ වන විට ඉන්නේ මහාධිකරණ විනිසුරුතුමන්ලා 75 ක් පමණයි. සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය 74 ක් පත් කිරීමයි .දැනට 73 දෙනෙක් පත් කර තිබෙනවා.අනිත් පත් කිරීම ළගදීම අනුමැතිය ලබා ගත් විනිසුරුවරුන් පත් කිරීම සමග සිදු කරයි.මුලික අයිතිවාසිකම් පිලිබදව නඩු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොඩ ගැහිලා කියලා එතුමා සදහන් කළා.ඒ සදහා විශාල කාලයක් යනවා කියලත් කිවුවා.ඒ පිලිබදව තොරතුරු මා ළග තිබෙනවා ඒවා සභාගත කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචණාධිකරණයේ වෙනස් කිරීම් පිලිබදව සදහන් වුණා ඒ පිළිබදව වෙනස් කිරීම් සිදු කරන්න වෙන්නේ ව්‍යවස්ථා වෙනසත් සමගයි.නව ව්‍යවස්ථා වෙනස සිදු කිරීමේදි ඒවා සිදු වෙයි.

විශේෂයෙන් විනිසුරුවරුන් පිළිබදව විජිත හේරත් මහතා දිගින් දිගටම කථා කළා විනිසුරුවරුන් පත් කිරීම සිදු කරන්නේ අපි නොවෙයි අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව බව ද අමාත්‍යවරිය වැඩිදුරටත් සදහන් කළාය.

අපේ වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රිතුමා අල්ලස් කොමිෂම ගැන සදහන් කළා.එම කොමිෂම ස්වාධින ආයතනයක්.ඒක තිබෙන්නේ ජනාධිපතිතුමා යටතේයි.19 වන සංශෝධනය යටතේ ඒ සදහා අවශ්‍ය බලතල ලබාදී තිබෙනවා.අවශ්‍ය පැමිණිලි එම කොමිෂමට කළ හැකියි.බැදුමිකර ගණුදෙනුව පිලිබදව කොමිසමට මේ රටේ දෙවෙනි පුරවැසියා විදිහට ගරු අගමැතිතුමා ගියා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දුන්වා මීට පෙර මෙහෙම වෙලා නැහැ .අගමැතිතුමා ඇවිත් පිලිතුරු ලබා දෙයි කියලා මේ රටේ මිනිස්සු හීනෙකින්වත් හිතුවේ නැහැ.ඕනම කෙනෙකුට ස්වාධිනව තමන්ගේ අයිතිය ආරක්ෂා කර ගෙන ක්‍රියා කරන්න අද පුළුවන්.

ඉතිහාසයත් එක්ක බලන කොට අද මේ රට විශාල පරිවර්තනයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා.එදා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට බලයක් තිබුණේ නැහැ.බලය තිබුණේ එක පවුලකටයි.අපි ඒ තත්වය වෙනස් කළා අද දේශපාලන පළි ගැනීම් කුහක කම් නැහැ.අපේ රට සියලු සම්පත් තිබෙන රටක් එහෙත් අපිට තවම දියුණු වෙන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා.තවමත් අපි සහනාධාර වලින් ජීවත් වන රටක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා.

නඩු ප්‍රමාදය පිලිබදව ලොකු චෝදනාවක් කලා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විනිසුරුවරුන් විශාල කැප කිරිමක් කරනවා නඩු ප්‍රමාදය අවම කිරීමට .චෝදනා කවුරුන් කළත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට එම දෙපාර්තමේන්තුවට වසර 10 කින් වැටුප් වැඩි කරලා නැහැ අවශ්‍ය පහසුකම් දීලා නැහැ.ඔය චෝදනා කරන උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රිතුමා වැනි අයට අද අමතකයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හිටපු ජනාධිපතිතුමා යටතේ තිබුණේ කියලා .එතුමාගේ කාලයේ සිය ගණන් පුරවා ගෙන ගුවන් යාන වලින් යන කොට හිතුණේ නැද්ද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට මේසයක් පුටුවක් අරන් දුන්නා නම් හොදයි කියලා.අවශ්‍ය බදවා ගැනිම් අපි කරනවා .අද වන විට ජනගහණය වැඩියි.එන නඩු ප්‍රමාණය වැඩියි.ඒ නිසා නිලධාරීන් බදවා ගැනීම කාලයට අනුව සිදු කළ යුතුයි.මම මේ අමාත්‍යාංශ්‍ය භාර අරගෙන තමව මාස තුනයි අපි අධ්‍යනය කර අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා.

නඩු ප්‍රමාද වෙන්නේ ඇයි කියලා අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේදී කථා කළා.මේ පිලිබදව නීතිය හා සාමය පිලිබදව ඇමතිතුමාගෙන් ඇහුවා එතුමා කිවුවා නඩු 92 ක පැමිණිලි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරලා තිබෙනවා.මට කියන්න පුළුවන් ඒවායින් 18කට 20 කට විතර නඩු දාලා තිබෙනවා ඉතිරි ඒවා පිලිබදව කටයුතු කරනවා.සිසිර ජයකොඩි මන්ත්‍රිතුමා කිවුවා නීතිපති තුමා සිරිකොතට ගෙන්වලා නඩු ප්‍රමාදය පිලිබදව කථා කළා අධිකරණ පිහිටුවීම පිලිබදව කථා කලා කියලා ඒවා අසත්‍ය ප්‍රකාශ.
.
අනවශ්‍ය ප්‍රසිද්ධියක් ලබා ගැනීම සදහා කවුරුන් හෝ එම අසත්‍ය ප්‍රකාශය සදහන් කර තිබෙනවා. කුමන හේතුවක් නිසාවත් නීතිපතිතුමා සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයට හෝ වෙන කිසිදු ස්ථානයකට කැදවීමක් සිදු කලේ නැහැ .

විනිසුරුවරුන් 10 ක් වැඩි කරන්න කියලා ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභාවෙන් කිවුවා අපි එය 35 ක් දක්වා වැඩි කළා.මහාධිකරණ 01 ක් ස්ථාපිත කරන්න කියලා එම කාරක සභාවෙන් යෝජනා කළා අපි එය 03 ක් දක්වා වැඩි කලා .මෙතන ඇවිත් කිසිදු පදනමක් නොමැතිව සිරිකොතට නිතිපතිතුමා ගෙන්වු බවට අසත්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා.මං පුවත් පත් සියල්ල ගෙන්න ගෙන බැලුවා එකම පුවත් පතකවත් එහෙම සදහනක් නොමැති බව ද අධිකරණ අමාත්‍යවරිය පැවසුවාය.

මේ නඩු ප්‍රමාදය නිසා මිනිස්සුන්ගේ කාලය ධනය සියල්ල වැය වෙනවා බෙදුම් නඩුවක් නම් ඒ නඩුව ඉවර වෙන කොට ජීවිත කාලයෙන් වසර 50 ක් විතර ගිහිල්ලා .ඒ නිසා අවශ්‍ය පරිදි අධිකරණ පිහිටු විය යුතුයි.අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදිය යුතුයි.

2015 මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඡන්දයකට ගියේ රටේ තිබුනු අර්බුදවලට ජාත්‍යන්තරයට මුහුණ දෙන්න බැරි නිසා.එතුමාගේ කාලයේ ලෝකය අපිට සහයෝගය දැක් වුයේ නැහැ.අපිට විවිධ සම්බාධක පනවලා පවා තිබුණා.මිනිස් ජාවාරමට ලක් වුණු රටක් විදිහට අපි ඉදිරියට ඇවිත් තිබුනා එහෙත් එම තත්වය අද අපි පාලනය කර තිබෙනවා.අද පා ගමන් උද්ඝෝෂණ කරන්න පුළුවන් සයිටම් විරෝධි පා ගමන් යන්න පුළුවන් එදා වෙඩි තියලා මරා දැම්මා.
අද උපරිම නිදහස තිබෙනවා.හම්බන්තොට වරාය සහ මත්තල ගුවන් තොටුපල පිළිබදව අදහස් පළ වුණා.ඒවාට ආයෝජකයෝ ගෙන්වා ගෙන කටයුතු කළ යුතුයි.

ගම්මන්පිල මන්ත්‍රිතුමා දිගින් දිගටම නීතිපතිතුමාට චෝදනා කළා.තනතුරු හෑල්ලුවට ලක් කරන්න කථා කරන්න එපා අපි දන්නේ නැහැ සුහද ගම්ලත් මහත්තයාට නීතිපතිකම අහිමි වුනේ ඇයි කියලා මොන හේතුවක් ද වුනේ කියලා.නීතිපති තනතුර පත් කිරීම පිලිබදව තීරණය කරන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයෙන් .මොහාන් පීරිස් මහත්තයා ආව හැටි එතුමාට අමතක වෙලා .සෙලාන් බැංකුවේ සභාපති වෙලා ඉදලා අපරාධ නඩු ගණනාවක නීතිඥයා විදිහට පෙනි ඉදලා හිටිය එතුමාව නීතිපති විදිහට පත් කළා.අද ඉන්න අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමා එදා නීතිපති වෙන්න හිටියේ නමුත් එතුමාට ඒ තැන දුන්නේ නැහැ වත්මන් නීතිපති ජයන්ත ජයසුරිය මහත්තයා නිතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක්.නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට බොරුවට මඩ ගහන්න එපා.බැදුම්කර කොමිසමේ අගමැතිතුමාගෙන් ප්‍රශ්න ඇසිමට නීතිපතිතුමා ගියා එතුමා යන්නේ නැතිව කවුද යන්නේ .නිතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට 2015 ජනවාරි 08 වෙනිදා සිට අපි ස්වාධිනත්වය ලබා දුන්නා.මේ රටේ අධිකරණය හොදටම හෑල්ලු කලේ කවුද කියලා අද අමතකයි අධිකරණය හෑල්ලු කලේ ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ගෙදර යවලයි.පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්වලා තමුසේ කියලා කථා කලා .අපි ඒ වගේ අධිකරණයවත් අධිකරණයේ නිලධාරීන් හෑල්ලුවට ලක් කරන්නේ නැති බව ද අධිකරණ අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය පිලිබදව විවාදයට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරිය වැඩි දුරටත් පැවසුවාය.

scroll to top