දියවැඩියාවට කුරුඳු ? විප්ලවීය පරීක්ෂණයක්

ප්‍රතිඵල ලැබුණොත් ලංකාවේ කුරුඳු ගොඩේ ගොඩ

දියවැඩියාව පාලනය කිරීම සඳහා කුරුඳු යෝග්‍යදැයි සොයා බැලීම සඳහා රෝගීන් 650 ක් යොදා ගනිමින් වසර තුනක පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙන අතර එහි ප්‍රතිඵල අනාගත කුරුඳු වෙළඳාමේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදුකරනු ඇතිබව ජාතික කුළුබඩු මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා කියයි.

ජාතික කුළුබඩු මණ්ඩලයේ සභාපති සාරද සිල්වා මහතා “විමසුම“ ට පැවසුවේ මෙම පරීක්ෂණය සඳහා පේරාදෙණිය රෝහලට සහ බත්තරමුල්ලේ පිහිටි දියවැඩියා මධ්‍යස්ථානයට ප්‍රතිකාර ගැනීමට පැමිණෙන දියවැඩියා රෝගීන් බඳුන් කරන බවයි.

මෙහිදී, එක් කණ්ඩායමකට කුරුඳු අඩංගු පෙත්තක් ලබාදෙන අතර අනික් කණ්ඩායමට කුරුඳු අඩංගු නොවන පෙත්තක් ලබාදීම සිදුකරයි.

කුරුඳු අඩංගු පෙති දීර්ඝ කාලීනව භාවිතා කිරීම මගින් දියවැඩියාව පාලනය වනබව විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කිරීමට හැකි වුවහොත් එය ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු වෙළඳාමේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කිරීමට හේතුවනු ඇතැයි හෙතෙම පැවසීය.

මෙම වැඩසටහන සඳහා කෘෂි කර්ම අමාත්‍යංශය සහ පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය ජාතික කුළුබඩු මණ්ඩලය සමග එක්ව තිබේ.

“මෙම පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ප්‍රමිතියක් ඇතිවයි. මෙහි ප්‍රතිඵල අනුව කුරුඳු දියවැඩියාව පාලනය කිරීමට හේතු වනවා යැයි ඔප්පු වු‍ණොත් කුරුඳු වලට ඉතාමත් හොඳ අනාගතයක් තිබෙනවා.“

යනුවෙන් සාරද සිල්වා මහතා අප සමග පැවසීය.

ලෝක වෙළඳ පොළට අවශ්‍ය කුරුඳු වලින් සියයට 95 ක් පමණම ශ්‍රී ලංකාව විසින් සපයන අතර එම වෙළඳ පොළේ ලෝක ඒකාධිකාරය සතු වන්නේ ලංකාව සතුවයි.

කෙසේවෙතත්, සියවස් ගණනාවක් මෙම වෙළඳාම සිදුකළද තවමත් ලංකාවෙන් අගය එකතු කළ කුරුඳු නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්නේ ඉතාමත් අඩුවෙනි.

මේ නිසා, කුරුඳු නිෂ්පාදනයන්ට අගය එකතු කරමින් අපනයනය කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවට වැඩි ආදායමක් නිසැකවම උපයා ගැනීමට හැකි වන්නේය.

කුරුඳු වලට ආදේශකයක් ලෙසින් ලෝක වෙළඳ පොළේ තිබෙන්නේ “කැසියා“ නැමති කුරුඳු විශේෂයක් වන අතර එය ලංකාවේ කුරුඳු තරම් රසයෙන් සුවඳින් ඉහළ තත්ත්වයක නොමැත.

scroll to top