තෙල් සංස්ථාව විකිණීමට තීරණයක් ගෙන නැහැ – ඇමති අර්ජුන සහතික වෙයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පෞද්ගලීකරණය කිරීමට රජය කිසිඳු ආකාරයක තීරණයක් ගෙන නැතැයි ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්වර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි. “මේ ආයතනය අපේ රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වන ආයතනයක්. ඒ වගේම ජාතික බල ශක්ති ස්ථාවරත්වය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යවන ආයතනයක්. ඒ වෙනුවෙන් මේ ආයතනය ශක්තිමත් කිරීම මට විතරක් නෙමෙයි, මේ ආණ්ඩුවට විතරක් නෙමෙයි, රටක් හැටියට මේ සියලු දෙනාටම තියෙන වගකීමක්. මම ඒ ස්ථාවරත්වයේ ඉන්නවා….” යැයිද අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසීය. එතුමා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේ ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීමටද මේ දක්වා රජය කිසිඳු තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි. 2015 ජනවාරි 22 වැනිදා සිට මෙරට ඉන්ධන මිල කැපී පෙනෙන ලෙස අඩු කිරීමට වත්මන් රජයට හැකි වූ බවද අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා සංඛ්‍යාත්මක දත්ත පෙන්වමින් පැහැදිලි කළේය. එතුමා කියා සිටියේ “විශේෂයෙන්ම අපි 2015 ජනවාරි 22 වැනිදා පෙට්ට්‍රල් 92 රුපියල් 150 සිට රුපියල් 117කට අපි අඩු කළා. එතැන රුපියල් 33ක අඩු කිරීමක්. ප්‍රෙට්ටල් 95 රුපියල් 158 සිට රුපියල් 128 දක්වා අඩු කළා. රුපියල් 30ක අඩු කිරීමක්. ඔටෝ ඩීසල් රුපියල් 111 සිට 95 දක්වා අඩු කළා. රුපියල් 16ක අඩු කිරීමක්. සුපර් ඩීසල් 133 සිට 110කට අඩු කළා. රුපියල් 23ක අඩු කිරීමක්. විශේෂයෙන්ම ලාම්පු තෙල් රුපියල් 81 සිට 44කට අඩු කළා. රුපියල් 37ක අඩු කිරීමක්…..” වන බවයි. මෙම මිල අඩු කිරීම මත ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ලැබූ පාඩුව ඉදිරියේදී ප්‍රකාශ කරන බවද අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යතුමා පැවසීය. කෙසේනමුත් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළේ ඉන්ධන මිලෙහි උච්චාවචනයට ගැළපෙන ලෙස මිල සූත්‍රයක් සැකසීමට පසුගිය අවුරුදු කිහිපයේ සිට සාකච්ඡා කරමින් පවතින බවද අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා කියා සිටියේය. ඒ අද (09) පාර්ලිමේන්තුවේදී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා නැඟූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනි.

scroll to top