තුර්කියේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු වන මහාචාර්ය අහමඩ් දව්ටොග්ලු ලංකාවට

Karu2.jpg

තුර්කියේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු, කීර්තිමත් රාජත්‍රාන්ත්‍රිකයෙකු සහ ප්‍රකට විද්වතෙකු වන මහාචාර්ය අහමඩ් දව්ටොග්ලු (Ahmed Davutoglu) මහතා සහ එම මහත්මිය ඇතුළු තුර්කි දූත පිරිසක් පසුගිය අඟහරුවාදා (2017.08.08) දින කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා කථානායක නිල නිවසේ දී හමු වූහ.

20 වන බාකීර් මාකර් ගුණසමරුව වෙනුවෙන් හිටපු අමාත්‍ය ඉමිතියාස් බාකීර් මාකර් මහතාගේ ඇරයුමින් ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණි මෙම ජ්‍යෙෂ්ඨ තුර්කි නායකයා වෙනුයෙන් කථානායකවරයා විශේෂ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් පිරිනමනු ලැබීය.

scroll to top