තුනී පොලිතින් නිෂ්පාදකයන් හා අලෙවි කරන්නන් නීතියේ රැහැනට

polythene.jpg

තුනී පොලිතින් හෙවත් මයික්‍රෝන 20 ට අඩු ඝනකමක් සහිත පොලිතින් හේතුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පරිසරයට සිදුවෙමින් පවතින අහිතකර බලපෑම් නිසා ජාතික පාරිසරික පනතේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව තුනී පොලිතින් නිෂ්පාදනය අලෙවිය හා පරිභෝජනය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් තහනම් කරන ලදි.

අංක 1466/5 දරණ 2006 ඔක්තෝම්බර් 10 දින ප්‍රකාශිත අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් එසේ තහනම් කිරීම සිදුවිය. එසේ වුවවත් එය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ වූයේ 2016 ජනවාරි 01 වනදා පටන්ය.

ඒ අනුව මධ්‍යම පරිසර අධිකරිය, පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සමඟ පොලිසිය එක්ව දිඟින් දිගටම වැටලීම් කටයුතු කරමින් මයික්‍රෝන 20 ට අඩු පොලිතින් නිෂ්පාදකයන්, මෙන්ම අලෙවි කරන්නන් නීතියේ රැහැනට හසු කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

මූලික වශයෙන් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවත්, ජනතාවත් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර අැති අතර තවදුරටත් නීතියට අවනත නොවන කණ්ඩායම් හට නීති මඟින් කටයුතු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකරිය පවසයි.

මයික්‍රෝන 20 ට අඩු පොලිතින් නිෂ්පාදන කිරීම හෝ අලෙවි කිරීම සම්බන්ධව වැරදිකරුවන් වන පුද්ගලයන්ට හෙවත් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ වරදකරුවෙකු වන පුද්ගලයෙකුට අවුරුදු දෙකක් නොඉක්ම වන කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයකින් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීම හා දඩය යන දඩුවම් දෙකටම හෝ ඔහු යටත් වන්නේය.

වැටලීම්වලදී පැහැදිලි වී අැත්තේ ඇතැම් පිරිස් තවදුරටත් රහසිගත ආකාරයෙන් තුනී පොලිතින්, කෑම ඔතන දවටන, ෂොපින් බෑග්, ගොසරි බෑග් වැනි වඩාත් හානිදායක පොලිතින් නිපදවීමට කටයුතු කරන බවයි.

එවැනි නිපදවන්නන් සහ එම නිෂ්පාදන අලෙවි කරන්නනන්ට එරෙහිව දැඩිව නිතිය ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටී.

එවැනි නිෂ්පාදනයන් කරන, අලෙවි කරන හෝ භාවිතා කරන්නන් පිළිබඳව තොරතුරු මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ක්ෂණික දුරකථන අංකය වන 011 2888999 ට දැන්විය හැක.

 

scroll to top